Oświadczenie Werbistów

W związku z artykułem „Sexturystyka w koloratce”, który ukazał się w Tygodniku Podhalańskim 16 maja br. niniejszym Zgromadzenie Słowa Bożego (Księża Werbiści) pragnie poinformować, że:

– osobą, która odebrała telefon od dziennikarza podającego się za księdza był nasz kleryk, odbywający praktykę w domu rekolekcyjnym w Zakopanem, który przekroczył własne kompetencje, z czego zostaną wyciągnięte stosowne konsekwencje;

– ostatecznie jednak to nie on decydowałby o przyznaniu pokoju, gdyby doszło do domniemanej sytuacji, ale przełożony domu;

– Polska Prowincja Zgromadzenia Słowa Bożego wypracowała „Instrukcję o realizacji ślubu czystości w aspekcie zapobiegania nadużyciom wobec osób nieletnich i z nimi zrównanych”, z którą każdy z członków Prowincji zapoznał się, co potwierdził własnoręcznym podpisem;

– prowincjał werbistów w Polsce powołał delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży, którego dane kontaktowe podane są na oficjalnej stronie Zgromadzenia.

W związku z powyższym uważamy sugestię płynącą z artykułu, jakoby werbiści tolerowali pedofilię, za krzywdzącą.

o. Andrzej Danilewicz SVD

rzecznik werbistów