Otwarcie ekspozycji muzealnej w Węgrowie

„Węgrów – miasto wielu kultur i religii” to tytuł ekspozycji muzealnej, której otwarcie odbyło się 28 marca 2019 r. w podziemiach węgrowskiego klasztoru.

Wydarzenie rozpoczęło przedstawienie w wykonaniu dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, zatytułowane „Ocalić od zapomnienia-historia mojej babci” przedstawiające  opowieść o losie żydowskiej rodziny.

Ks. Romuald Kosk, proboszcz par. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy we wstępie podkreślił, że Węgrów był miastem wielu religii, kultur i narodowości. – Bogatą historią naszego miasta chcemy się podzielić z ludźmi XXI wieku, ludzi stworzonych przez tego samego Boga, a w różny sposób wyrażających swoją tożsamość religijną, kulturową  narodową – dodał. Natomiast Maria Koc, wicemarszałek Senatu a  zarazem inicjatorka powstania muzeum podkreśliła, że naszym zadaniem jest przekazywanie historii przyszłym pokoleniom.

Ks. bp Tadeusz Pikus wyraził radość z przeżywania wielkich wartości humanistycznych, wartości duchowych w tak dostojnym  gronie oraz pogratulował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania muzeum. Odwołując się do przypadającej w tym roku w diecezji drohiczyńskiej 20. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Drohiczynie, ks. bp podkreślił potrzebę dialogu, wyrażonego w pokorze wobec prawdy oraz postawie szacunku i miłości do rozmówcy.

W charakter opowieści narracyjnej o wielokulturowości Węgrowa wpisał się występ solowy Ani Filipek oraz utwór w wykonaniu Anety Mroczek (pianino) i Tomasza Mirowskiego (skrzypce).

Uroczystym momentem było wręczenie przez Marię Koc oraz ks. Romualda Koska medali Jana Dobrogosta Krasińskiego osobom, które dołożyły swoją cegiełkę do powstania muzeum. Tuż przez zejściem do podziemi miała miejsce modlitwa dziękczynna ks. bpa Tadeusza Pikusa wraz z przedstawicielami innych wyznań i religii.

W wydarzeniu wzięli udział: Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Maria Koc, wicemarszałek Senatu, Daniel Milewski, Poseł RP praz władze samorządowe. Licznie zgromadzili się także  ludzie świata kultury, nauki i innych instytucji, jak również mieszkańcy Węgrowa i okolic. Wśród duchowieństwa nie zabrakło  przedstawicieli kościoła katolickiego, prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego oraz judaizmu.

Zgodnie ze wstępną propozycją, w piątki będzie można obejrzeć ekspozycję. Wierni i osoby zainteresowane będą mogły także zejść i obejrzeć podziemia klasztoru w niedzielę. Ponadto, po wcześniejszym zadzwonieniu i umówieniu się na określony termin, będzie również możliwość obejrzenia wystawy. – Obserwacja potrzeb ludzi w tym zakresie z czasem wszystko zweryfikuje – powiedział dr Marek Sobisz, kustosz klasztoru i ekspozycji w Węgrowie.

Partnerem ekspozycji jest Totalizator Sportowy, a samo otwarcie ekspozycji zostało dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Węgrowa. Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ekspozycja wystawy muzealnej poświęconej wielokulturowości Węgrowa jest dopiero częścią całego projektu, w ramach którego ma powstać Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie.

tekst i zdjęcia – Monika Kanabrodzka

Za: drohiczynska.pl