Pallotyni: Uroczystości Odpustowe w Międzyrzeczu

Święty Jan Paweł II wypowiedział w Gorzowie Wielkopolskim zamienne słowa: Wspólnota Wasza ma za swoich patronów męczenników, którzy – obok św. Wojciecha – są najstarszymi świadkami Chrystusa na ziemi polskiej. Mówił, rzecz jasna, o Pierwszych Męczennikach Polski: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie. Tak rozpoczyna się najnowsza publikacja z okazji 1010 rocznicy śmierci naszych Patronów.

Zgodnie z tradycją tegoroczne Uroczystości Odpustowe rozpoczęliśmy w nocy z 10/11 listopada o godz. 2300 we wiosce Święty Wojciech, gdzie według tradycji oddali swoje życie za wiarę Pierwsi Męczennicy Polski. Tegoroczne przygotowanie do Odpustu poprowadził ks. Wojciech Jurek – ekonom Diecezji Zielonogórsko –  Gorzowskiej. Nasz kaznodzieja pragną nas uwrażliwić, że nie można być niby katolikiem, niby wierzącym, ale mamy mieć zdecydowaną postawę jak Męczennicy.

Dzień Niepodległości zatrzymał nas na modlitwie za Ojczyznę. Wieczorem młodzież za naszego Gimnazjum nr 2 pod kierunkiem ks. Marka Brożyny poprowadziła nas na drogach historii naszej parafii i obecności Pallotynów. To właśnie w tym roku przeżywamy skromny Jubileusz XV – lecia przybycia Pallotynów i erygowania parafii. Wieczorna Eucharystia skupiła nas wokół osoby św. Marcina, patrona naszego wikariusza Marcina Kunata.

Natomiast środa to już ostatni dzień przygotowania do Odpustu – wsłuchiwanie się w słowa kaznodziei. Po Eucharystii ponownie młodzież z naszego Gimnazjum poprowadziła nas w zadumę na historią naszej Ojczyzny.

13 listopada – dzień odpustu, rozpoczął się od promocji w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej książki Pierwsi Męczennicy Polski 1010 rocznica śmierci. Jest to pokłosie ubiegłorocznej sesji naukowej. Książka wydana staranie Muzeum przy udziale Starostwa Powiatowego.

Kiedy wybiła godzina 1700 rozpoczęła się Suma Odpustowa pod przewodnictwem J. E. Biskupa Ordynariusza Stefana Regmunta, Biskupa Pawła Sochy – świadka powstania Sanktuarium. Na powyższą Sumę zostali zaproszeni Księża Dziekani naszej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. Większość z nich odpowiedziała pozytywnie. Obecni byli również współbracia Pallotyni na czele z Ks. Prowincjałem Adrianem Galbasem, który wygłosi Słowo Boże o radości w kontekście męczeńskiej śmierci naszych Patronów. Licznie zebrani wierni – Parafianie i Goście zanosili wraz z duchowieństwem swe modlitwy poprzez wstawiennictwo Męczenników. Tradycyjnie była obecna cała Wspólnota z WSD w Paradyżu na czele z ks. rektorem Pawłem Łobaczewskim. Biskup Paweł Socha po odśpiewaniu Ciebie Boga wysławiamy, przypomniał nam początki i rozwój tego Sanktuarium. Następnie Biskup Ordynariusz wyraził swoje podziękowanie całej wspólnocie Pallotyńskiej za trud budowania Sanktuarium w wymiarze duchowym i materialnym. Ostatnie słowo podziękowania wszystkim wypowiedział kustosz. I jeszcze jeden akcent, to koncert Pana Macieja Wróblewskiego. Potem już pozostało radosne spotkanie w refektarzu pallotyńskim podczas wieczerzy, a Wspólnota Seminaryjna w jednej z salek po posiłku degustowała ciasto, które upiekły nasze Parafianki ( w liczbie ok. 30 blach ciasta).

Wszystkimi, którzy przyczynili się do tak pięknej Uroczystości Odpustowej, na czele z ks. Prowincjałem dziękujemy.

w imieniu wspólnoty pallotyńskiej z Międzyrzecza ks. kustosz Marek Rogeński SAC

Więcej (zdjęcia) na: www.sac.org.pl