Uroczystość Matki Bożej Patronki Zakonu Szpitalnego

Janie, synu mój, w takich chwilach nigdy nie zawodzę oddanych mi osób. I tak jak spełniam tę obietnicę, tak tobie obiecuję, że w żadnej chwili nie opuszczę ubogich i chorych przebywających w twych dziełach i że na zawsze pozostanę Opiekunką twoich duchowych synów naśladujących twój styl życia(por. La Caridad, 59, 1945, str. 477).

Kochani Współbracia i Współpracownicy łącząc się z całym Zakonem w tym czasie radosnego przeżywania Uroczystości Patronki naszego Zakonu pragnę z całego serca życzyć wszystkim synom i córkom św. Jana Bożego oraz sobie darów potrzebnych do wypełniania misji jaką nam przekazał. Nie zapominajmy w naszym życiu o naszej Matce Maryii, która nieustannie opiekuje się naszymi dziełami i wyprasza zdroje łask dla Braci i Współpracowników dzieł świętego Jana.

Nasz Brat Generał Jesus Etayo w swym liście do całego Zakonu w sposób szczególny to podkreśla i przypomina o obietnicy jaką św. Jan Boży w godzinie agoni otrzymał od „Zawsze Czystej”.

Zapraszam do lektury listu Brata Generała [KLIKNIJ TUTAJ]

Bart Eugeniusz Kret
Prowincjał

Za: www.bonifratrzy.pl