Pallotynki Misjonarki wybrały Generalną na kolejnych 6 lat

pallotyni.orgZostała nią ponownie, 6 lipca 2016 r., na XX Kapitule Generalnej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, s. Izabela Świerad SAC.

„Radujemy się i dziękujemy Bogu za dar, którym dla Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego i całej rodziny pallotyńskiej jest s. Izabela. W imieniu Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, składam braterskie życzenia s. Izabeli i wszystkim jej współsiostrom. Niech posługa Przełożonej Generalnej przyniesie obfite owoce dla Zgromadzenia i całej naszej rodziny. Gratuluję i życzę aby pełnia błogosławieństwa Bożego sprawiła, iż posługa ta będzie radosną posługą w duchu św. Wincentego Pallottiego”.

Jacob Nampudakam SAC
Przełożony Generalny

Za: www.pallotyni.org