Pasjoniści: Habilitacja Ojca Prowincjała

29 września br. po odbyciu kolokwium w siedzibie Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie przełożony polskiej prowincji pasjonistów o. Waldemar Linke CP uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Rozprawa habilitacyjna pt.Literacka ojczyzna Tobiasza. Tło kulturowe Tb jako klucz teologicznej lektury księgi została wydana w ubiegłym roku przez wydawnictwo Verbinum: [KLIKNIJ TUTAJ]

Cieszymy się z Ojcem Prowincjałem i gratulujemy serdecznie życząc dalszych sukcesów naukowych!

Za: www.passio.info.pl