Hiszpania: XI Dni Teologiczne

Na Papieskim Uniwersytecie Comillas w Madrycie odbyły się XI Dni Teologiczne, które w tym roku były poświęcone szeroko pojętemu pojednaniu. Gościem honorowym był sekretarz Kongregacji Nauki Wiary abp Luis Francisco Ladaria SJ, były profesor tej uczelni.

Obrady otworzył założyciel rzymskiej Wspólnoty św. Idziego. Andrea Riccardi. Mówił o wkładzie wiary w polityczne procesy pojednania. Analizując aktualną sytuację na świecie wezwał ludzi wierzących do „mobilizacji” na rzecz pokoju, który jest poważnie zagrożony, i do unikania konformizmu. „Pokój jest czymś zbyt poważnym, aby zostawić go w rękach polityków i wojskowych”. W tej chwili istnieje wiele punktów, gdzie trwa wojna lub panuje „ślepa przemoc terroryzmu. Co mogą i powinni zrobić chrześcijanie wobec tej sytuacji?” – pytał Riccardi. Przede wszystkim nie ulegać pesymizmowi i rezygnacji: „Żyjemy w epoce demokratycznej, której grozi nowa religia konformizmu, niemożliwości zmiany i lęku” – stwierdził założyciel Wspólnoty św. Idziego. Kolejne wystąpienia dotyczyły pojednania z punktu widzenia socjologii, psychologii i rodziny.

XI Dni Teologiczne zakończył abp Luis Ladaria, który poświęcił swoje wystąpienie doświadczeniu łaski i pojednania w życiu chrześcijan. Głęboka konferencja wzbudziła długie oklaski publiczności, która szczelnie wypełniła aulę uniwersytecką. Sekretarz Kongregacji Nauki Wiary, który w tym roku ukończył 70 lat, otrzymał specjalną księgę jubileuszową. Złożyły się na nią w większości artykuły jego dawnych uczniów.

M. Raczkiewicz CSsR, Madryt

Za: Radio Watykańskie