Pasjoniści: Spotkanie Konfiguracji Karola Houbena w Warszawie

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami podjętymi w Monachium, tegoroczne spotkanie naszej Konfiguracji odbyło się w dniach 5-7 kwietnia w Warszawie.

Uczestniczyli w nim przewodniczący: o. prow. Mark-Robin Hoogland (Holandia, SPE), wiceprzewodniczący: o. prow. John Kearns (Wielka Brytania, JOS), o. kons. gen. Denis Travers (Rzym, Dom Generalny, SPIR), sekretarz: o. Jroen Hoogland (Wielka Brytania, SPE), inni członkowie z urzędu: o. prow. Frans Damen (Belgia, GABR), o. prow. James Sweeney (Irlandia, PATR), o. prow. Waldemar Linke (Polska, ASSUM) i o. wiceprow. Gregor Lentzen (Niemcy, VULN), delegaci: o. kons. Andrzej P. Jakimiak (Polska, ASSUM), o. kons. Andre De Clercq (Belgia, GABR), o. kons. Brendan McKeever (Irlandia, PATR), o. kon. Lukas Temme (Niemcy, VULN) oraz goście: o. kons. Krzysztof Zygmunt (Polska, ASSUM) i filipińscy pasjoniści pracujący w Szwecji: o. Gabriel Baldostamos oraz o. Roberto Wapaño. Miejscem spotkania był dom rekolekcyjny Instytutu Szensztackiego w Józefowie.

Główną treścią spotkania była przyszłość Zgromadzenia w Północnej Europie. Niektóre prowincje, jak GABR czy JOS odczuwają bardzo wyraźnie potrzebę szukania rozwiązań prawnych i praktycznych, by zapewnić swym członkom możliwość spędzenia reszty życia we wspólnotach zakonnych i pod dobrą opieką pielęgniarską i medyczną. GABR wypracowała już wspólnie z zarządem generalnym Zgromadzenia model nowej formy prawnej, w jakiej mogłaby istnieć. Inne – PATR, ASSUM czy wiceprowincja VULN – mogą patrzeć w przyszłość szukając nowych możliwości oddziaływania, nowych form apostolatu.

Przed zbliżającą się Kapitułą Generalną konieczna jest ocena działania konfiguracji. Okazuje się z perspektywy minionych lat, że model wielkich prowincji (MAPRES obejmująca dawne prowincje włoskie, d. prowincję francuską i d. wiceprowincję portugalską czy hiszpańskojęzyczna SCOR) nie są rozwiązaniem idealnym, bowiem napotykają wiele problemów w swym działaniu. Największym jest ich wielkość, która powoduje dystans między lokalnymi wspólnotami a prowincjałem i zarządem prowincji. Także nasza konfiguracja musi dokonać oceny swego stanu i perspektyw. W tym celu powstała komisja,
która opracuje stosowny dokument, mający być przedmiotem następnego spotkania.

O. M.R. Hoogland przedstawił przebieg i treść kursu dla formatorów zorganizowanego w Rzymie. Omówiono też szczegóły spotkania formatorów Konfiguracji Karola Houbena, które odbędzie się w dniach 22-25 maja 2017 r. w Sadowiu (Polska,
ASSUM). Organizatorem tego spotkania ze strony polskiej prowincji jest o. Krzysztof Zygmunt.

Konfiguracja wybrała na miejsce o. J. Hooglanda nowego sekretarza. Został nim o. Radosław C. Mucha (Polska, ASSUM). Następne spotkanie odbędzie się w maju 2018 r. w Crossgar (Irlandia Północa, PATR).

Za: www.passio.info.pl