Kapucyni – Kraków: Relacja z Kapituły

W dniach 18-21 kwietnia 2017 roku miała miejsce XXIX KAPITUŁA PROWINCJALNA ZWYCZAJNA ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW – PROWINCJI KRAKOWSKIEJ. Odbyła się ona w auli seminaryjnej krakowskiego klasztoru przy ulicy Loretańskiej 11.  Każdy dzień rozpoczynał się od jutrzni, konferencji ojca duchowego kapituły – br. Štefana Kožuha oraz modlitwy myślnej. Punktem centralnym każdego dnia była Eucharystia, podczas której bracia kapitulni karmili się słowem Bożym oraz Ciałem i Krwią Chrystusa. W pierwszy dzień spotkania odbyła się tylko jedna sesja kapituły, w pozostałe dni dwie lub trzy.

Zgromadzeniu przewodził przybyły z Rzymu minister generalny Zakonu br. Mauro Jöhri. Towarzyszył mu wspomniany wcześniej br. Štefan Kožuh – wikariusz generalny. Wśród zaproszonych gości znaleźli się bracia: Adrian Curran – minister prowincjalny z Irlandii, Lech Siebert – minister prowincjalny z Austrii i Południowego Tyrolu, Serge Mbremandji kustosz z Kustodii RCA i Czadu. Kapituła wysłuchała relacji z Kustodii Ukrainy i Rosji oraz Kustodii Bułgarii, które przedstawili bracia kustosze Piotr Błażej Suska oraz Jarosław Babik.  Delegat ministra prowincjalnego na  Litwę, br. Tomasz Pilch, ukazał zgromadzonym jak wygląda życie i posługa bracia w tamtejszym kraju.

W drugim dniu kapituły, 19 kwietnia, wybrany został (na drugą kadencję) minister prowincjalny br. Tomasz Żak. 20 kwietnia zgromadzenie wyłoniło pozostałych członków Zarządu Prowincji w składzie: br. Tomasz Protasiewicz – wikariusz prowincjalny oraz pierwszy radny (druga kadencja), br. Waldemar Korba – drugi radny, br. Augustyn Chwałek – trzeci radny oraz br. Marek Miszczyński – czwarty radny (druga kadencja).

Swój czas kapituła poświęciła głównie na pracę nad nowymi Statutami Prowincji. Nie zabrakło również spotkań poza sesjami kapituły oraz braterskiego dialogu.

Więcej (zdjęcia) na: www.kapucyni.pl