Paulini: We Wrocławiu jest Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca kościół pw. św. Antoniego Padewskiego we Wrocławiu został ogłoszony Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła. Dekret wydał metropolita wrocławski abp Józef Kupny. 

Parafia od 1998 r. jest prowadzona przez paulinów, którzy zostali zaproszeni tutaj przez ówczesnego metropolitę wrocławskiego kard. Henryka Gulbinowicza. Obecnie proboszczem parafii jest o. Mariusz Tabulski, paulin.

Eucharystii celebrowanej o godz. 18.00 przewodniczył abp Józef Kupny. W uroczystości ustanowienia nowego sanktuarium wziął udział kard. Henryk Gulbinowicz; o. Arnold Chrapkowski; nowo wybrany generał Zakonu Paulinów i ojcowie definitorzy; licznie przybyli duchowni różnych wyznań, goście z Jasnej Góry, władze miasta, przedstawiciele parlamentu, przedstawiciele wrocławskiego rzemiosła, nauki i sztuki oraz licznie zgromadzeni wierni. Oprawę muzyczną przygotowała Kapela Jasnogórska pod dyr. Marka Piątka i chór Nova Vita pod dyr. Estery Gąsowskiej. Uroczystość była transmitowana przez Radio Rodzina.

Na początku Eucharystii o. Mariusz Tabulski, proboszcz parafii odczytał świadectwo nawrócenia pewnej kobiety zapisane w „Księdze łask” prowadzonej przez paulinów: „Moje życie wyglądało jak ruina. Śmierć synka, niesakramentalny związek, szukanie pomocy u wróżek. Po jednym ze spotkań modlitewnych doznałam czegoś, co zmieniło moje życie. Przygotowując się do spowiedzi z całego mojego życia, przychodziłam właśnie przed obraz Matki Bożej, w Jej sercu szukałam wskazówek i pomocy (…) Do dziś w każdej sytuacji, tej smutnej i tej radosnej biegnę do Niej, tuląc się do Jej serca ”.

„Poparci tym świadectwem, i świadectwami tylu osób, które tu przychodzą, którym posługujemy od 16 lat, chcemy prosić ciebie księże arcybiskupie, abyś pieczęcią Kościoła nadał temu miejscu szczególny charakter. Prosimy, aby to miejsce dalej było miejscem łaski i uwielbienia Boga, ale też, żeby było miejscem, które będzie krynicą tej łaski, dla wszystkich, którzy będą tutaj przychodzić” – powiedział o. Tabulski.

Następnie ks. Stanisław Jóźwiak, kanclerz Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej odczytał dekret metropolity wrocławskiego abp Józefa Kupnego. W dokumencie czytamy m.in.: „ (…) Od 1945 roku Najświętsza Maryja Panna czczona była w tej świątyni jako Wspomożycielka Wiernych, a od roku 1998 wraz z przybyciem ojców paulinów czczona jest w Jasnogórskiej Ikonie. Potwierdzeniem kultu Matki Bożej są liczne świadectwa wysłuchanych za Jej pośrednictwem wiernych. Od samego początku paulińskiej posługi wiernym, program duszpasterski był przeniknięty rysami maryjnymi. Biorąc pod uwagę wszystkie podane wyżej racje, na prośbę Przełożonego Generalnego Zakonu Paulinów, Proboszcza parafii oraz licznych wiernych działając na mocy kanonu 1230 Kodeksu Prawa Kanonicznego, niniejszym Dekretem ustanawiam Diecezjalne Sanktuarium ‘Jasnogórskiej Matki Kościoła’ w kościele parafialnym p.w. Św. Antoniego parafii Rzym.-Kat. p.w. Św. Mikołaja we Wrocławiu (…)”.

W homilii abp Józef Kupny mówił: „Maryja nas prowadzi do Swego Syna, ale równocześnie Maryja jako matka oczekuje także daru naszego serca, Ona się cieszy tą naszą dzisiaj obecnością (…) cieszy się tym, że ustanawiamy to sanktuarium, że chcemy w sposób szczególny czcić Maryję, oczywiście Ona nie chce zatrzymać tego wszystkiego dla siebie, Ona potrzebuje naszego serca, bo wtedy odnajduje swoją tożsamość matki, wtedy czuje się matką, kiedy do Niej przychodzimy, kiedy Ją prosimy, kiedy Ją błagamy, kiedy się przytulamy do Jej serca, Ona wtedy czuje się matką. Ona tego potrzebuje po to, żeby wziąć nas za rękę i poprowadzić do Pana Boga”.

„Trudno wyobrazić sobie Polskę bez Maryi obecnej w jasnogórskim wizerunku – powiedział o. Arnold Chrapkowski – Od 1998 roku pobożność maryjna tu we Wrocławiu została niejako wzmocniona przez obecność Jasnogórskiej Ikony. Dziś wszystkim, którzy przyczynili się w ciągu minionych lat do tak wielkiej gorliwości maryjnej, w imieniu paulińskiego Zakonu składam serdeczne wyrazy wdzięczności. Dziękuję za ten ogromny gest zaufania względem paulińskiej wspólnoty okazany przez ks. abpa Józefa Kupnego, metropolitę wrocławskiego, bo przecież erygowanie maryjnego sanktuarium jest wielkim wyzwaniem dla wrocławskiej paulińskiej wspólnoty. Mam nadzieję, że temu sprostamy”.

Eucharystia zakończyła się złożeniem przyrzeczeń duchowej adopcji dziecka poczętegoaktem oddania Matce Bożej oraz koncertem w wykonaniu Oktetu Jasnogórskiego.

Dzień wcześniej otwarta została wystawa prezentująca maryjne wizerunki koronowane przez prymasa Stefana kard. Wyszyńskiego.

o. Stanisław Tomoń 
BPJG / mn 

Za: www.jasnagora.com