Paulini: Żywot św. Pawła Pustelnika – wydany na nowo po wiekach

W ramach inauguracji Roku Życia Konsekrowanego w Zakonie Paulinów, w sobotę, 29 listopada miała miejsce prezentacja książki pt. „Ozdoba Pustyni czyli żywot św. Pawła Pierwszego Pustelnika”.

Książkę opracował prawie 300 lat temu o. Matthias Fuhrmann, profes Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika prowincji austriackiej. Inicjatorem przetłumaczenia po latach tego dzieła z jęz. łacińskiego jest o. prof. Janusz Zbudniewek, paulin, historyk z Warszawy. Tłumaczenia dokonał prof. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski, konfrater Zakonu Paulinów, wybitny latynista. Książka została wydana przez Wydawnictwo Zakonu Paulinów i Drukarnię Michalineum.

OZDOBA PUSTYNI
czyli żywot Najchwalebniejszego Patriarchy i Nauczyciela
ŚWIĘTEGO PAWŁA z TEB PIERWSZEGO PUSTELNIKA
napisany przez Św. Hieronima kapłana i Świętego Kościoła Rzymskiego Doktora

Część Pierwsza 
Ułożona na podstawie historii życia, Pisma Świętego i komentarzy Świętych Ojców, według zasad historii i ascetyki, dla pomnożenia czci tego wielkiego świętego.

Część Druga 
Zawierająca opisy przeniesienia relikwii, cuda dokonane za wstawiennictwem Świętego; całe dzieło podzielone zostało na nowo na poszczególne rozdziały, tyloma też ilustracjami wykonanymi techniką miedziorytu ozdobione przez o. Macieja Furhmanna, profesa zakonu Św. Pawła Pierwszego Pustelnika, prowincji austriackiej

Tytuł oryginału: 
Decus Solitudinis seu Vita et Obitus… Divi Pauli Thebaei Eremitarum Principis… a patre Mathia Fuhrmann, Viennae 1732.

Za: www.paulini.pl