Pauliści: Nowy miesięcznik liturgiczny

Wydawnictwo paulistów Edycja Świętego Pawła rozpoczęło wydawanie nowego miesięcznika liturgicznego pt. OD SŁOWA DO ŻYCIA. Ma on służyć pomocą wszystkim wiernym, pragnącym lepiej i bardziej świadomie przeżywać celebrację Mszy Świętej oraz innych sakramentów.

Każdy numer miesięcznika zawiera:

– pełne teksty mszalne (czytania + modlitwy),
– wprowadzenie liturgiczne do każdego dnia,
– komentarze do każdego czytania,
– pytania do refleksji.

Jak podkreśla zespół redakcyjny w Słowie Wstępnym, do pierwszego numeru: „Chcemy, aby to nowe czasopismo liturgiczne stało się pomocą również dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć w codziennej liturgii, a chcą się nią ubogacić, zrozumieć ją i pogłębić jej znaczenie w swojej codziennej modlitwie. Mamy nadzieję, że dzięki podręcznemu formatowi z wydawnictwa tego będzie można skorzystać w różnych sytuacjach dnia codziennego: podczas dojazdów do pracy, do szkoły, na uczelnię, a także podczas codziennych spotkań sam na sam z Panem”.

Redaktorem naczelnym nowego pisma jest ks. Daniel Łuka SSP, a redaktorem prowadzącym s. M. Iwona Kopacz PDDM.

Więcej (zajrzyj do numeru) na: www.paulus.org.pl