„Pax et Bonum” w Mogilnie

Pobenedyktyński klasztor i kościół w Mogilnie zostanie niebawem nowym miejscem obecności Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów.

„Miało to miejsce w Gnieźnie, dnia 19 grudnia Roku Pańskiego 2013, w pierwszym roku pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka, w czwartym roku posługi na stolicy arcybiskupiej w Gnieźnie Jego Ekscelencji Arcybiskupa Józefa Kowalczyka Prymasa Polski (…). Na podstawie podpisanej umowy Braciom Mniejszym Kapucynom Prowincji Warszawskiej został powierzony pobenedyktyński klasztor w Mogilnie wraz z kościołem pw. św. Jana Apostoła oraz duszpasterska piecza nad parafią. Pierwszym proboszczem i przełożonym nowej wspólnoty został mianowany br. Krzysztof Lewandowski”.

Takimi słowami rozpoczyna się kronika nowej placówki kapucyńskiej w Mogilnie. Tym samym rozpoczyna się nowy rozdział w historii Warszawskiej Prowincji Kapucynów w Polsce.

Dnia 19 grudnia 2013 r. w Gnieźnie została podpisana umowa pomiędzy Archidiecezją Gnieźnieńską reprezentowaną przez Księdza Arcybiskupa Józefa Kowalczyka, Prymasa Polski, a Warszawską Prowincją Kapucynów reprezentowaną przez Ministra Prowincjalnego br. Andrzeja Kiejzę o powierzeniu nam na stałe pobenedyktyńskiego opactwa w Mogilnie. Dokonało się to w bardzo życzliwej atmosferze braterstwa. Bratu Krzysztofowi Lewandowskiemu została wręczona nominacja na proboszcza, będzie on również przełożonym nowego domu zakonnego. Inni bracia, którzy od 1 stycznia 2014 r. będą tworzyć wspólnotę kapucyńską w Mogilnie to: br. Grzegorz Sucheński, wikary domu, wikariusz parafii i ekonom, br. Szymon Janowski, katecheta i duszpasterz młodzieży oraz br. Henryk Kosmala.

Braciom nowej wspólnoty życzymy błogosławieństwa, o które poprosili na początku kroniki oraz owocnej pracy na ziemi gnieźnieńskiej w duchu św. Franciszka z Asyżu.

Więcej na: www.kapucyni.pl