Peregrynacja obrazu św. Józefa w Archidiecezji poznańskiej

OCDW sanktuarium św. Józefa, prowadzonym przez Karmelitów Bosych, 19 marca została uroczyście zainaugurowana peregrynacja obrazu św. Józefa po Archidiecezji poznańskiej. Przed uroczystą mszą świętą, chór z Kalisza pod dyrekcją Jakuba Tomalaka, wykonał Akatyst do św. Józefa.

Sama celebracja Eucharystii zgromadziła rzesze wiernych oraz liczne duchowieństwo. Przewodniczył jej ks. abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański. Koncelebrowało 43 prezbiterów diecezjalnych i zakonnych, w tym wikariusz prowincjalny o. Roman Hernoga. W procesji wejścia wniesiony został uroczyście obraz św. Józefa, który będzie peregrynować po Archidiecezji.

W trakcie homilii ksiądz Arcybiskup rozwinął refleksję dotyczącą peregrynacji św. Józefa. Przedstawił hasło pod jakim będzie się ona odbywać w Archidiecezji: „Św. Józef – patronem świętości rodziny”, wskazując tym samym na jej centralny, duchowy cel: „umocnienie rodzin i przypomnienie małżonkom wartości życia rodzinnego takich jak wspólna modlitwa, niedzielna Msza św., częsta spowiedź i Komunia św., podtrzymanie tradycji religijnych, pogłębianie znajomości Pisma św. i nauczania Kościoła”. Następnie omówił peregrynacje św. Józefa, opisane na kartach Biblii: na spis ludności ze swoją małżonką do Betlejem, do Świątyni na ofiarowanie swego pierworodnego Syna, uciekając do Egiptu, podróżując do Nazaretu i znowu przybywając do świątyni na święto Paschy, omawiając każdą wędrówkę pod kątem roli jaką św. Józef odegrał wobec Zbawiciela.

Na koniec Arcybiskup nawiązał do rozpoczętej, w tym dniu peregrynacji po Archidiecezji poznańskiej, wzywając poszczególne stany i grupy do otwarcia się na Boże działanie i dobrego wykorzystania tego czasu łaski, który ma posłużyć do odnowienia chrześcijańskich rodzin.

Po homilii poświęcił obraz, który na zakończenie Mszy został umieszczony w specjalnym „samochodzie – kaplicy”, w którym będzie pielgrzymował po parafiach Archidiecezji poznańskiej.

Mateusz Filipowski OCD