Pielgrzymka osób konsekrowanych na Święty Krzyż

Tradycyjnie już w drugą sobotę miesiąca września, w przededniu rozpoczęcia Tygodniowego Odpustu Podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego do świętokrzyskiego sanktuarium pielgrzymowały osoby konsekrowane. Gościliśmy dziś siostry zakonne, ojców i braci zakonnych, dziewice i wdowy konsekrowane z diecezji: sandomierskiej, kieleckiej, radomskiej, rzeszowskiej, lubelskiej, łowickiej, łódzkiej, tarnowskiej, warszawsko-praskiej, częstochowskiej, krakowskiej, warszawskiej, przemyskiej. Blisko 300 osób konsekrowanych reprezentowało ponad 40 rodzin zakonnych.

Po słowach powitania, które wygłosił ojciec superior Marian Puchała OMI, głos zabrał ks. prałat Tomasz Rusiecki – Ojciec duchowny kapłanów diecezji kieleckiej i wikariusz biskupi ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, przybliżył hasło towarzyszące dzisiejszej modlitwie i spotkaniu – „Abyście owoc przynosili” – oraz przedstawił dzisiejszych prelegentów.

Następnie wysłuchaliśmy konferencji O.  Tomasza Protasiewicza OFMCap a po niej odbyło się nabożeństwo drogi krzyżowej przezytej w duchu franciszkańskim, którą animował O. Robert Krawiec OFMCap

Głównym punktem dorocznej pielgrzymki osób konsekrowanych była Eucharystia celebrowana pod przewodnictwem biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego . W homilii biskup Jan zwracając się do osób konsekrowanych powiedział, że piękna tradycja wspólnych spotkań i modlitwy osób konsekrowanych świadczy o potrzebie wspólnoty sióstr i braci. Tego tez pragnął sam Boski Mistrz, Jezus Chrystus. Bowiem wspólnota odzwierciedla Jego obecność. Obecność Boga w Jezusie Chrystusie pośród nas nie ogranicza się do jakiegoś wybranego okresu historycznego czy jakiejś sytuacji geograficznej albo fizycznego bytowania Jezusa na ziemi. Wiemy jak pozostał z nami, i wiemy gdzie go możemy spotkać. W objawionym Słowie Bożym, sakramentach świętych zwłaszcza w Eucharystii, na modlitwie, w każdej wspólnocie wiary, jak również w osobach naszych bliźnich – zachęcał Pasterz Kościoła Kieleckiego biskup Jan Piotrowski

Po homilii nastąpił obrzęd pierwszej profesji zakonnej nowicjuszy Oblackich. 7 młodzieńców złożyło dziś śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na jeden rok. Otrzymali strój zakonny – sutannę oraz Konstytucje i Reguły Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Przez ostatni tydzień przygotowywali się do tej chwili poprzez rekolekcje, które prowadził o. dr Łukasz Krauze OMI, wykładowca homiletyki z oblackiego seminarium w Obrze.

Po Mszy świętej miała miejsce wspólna agapa w krużgankach świętokrzyskiego sanktuarium. Był to szczególny czas na indywidualne rozmowy, spotkania, radość przy wspólnym stole.

Po południu osoby konsekrowane spotkały się ponownie w bazylice świętokrzyskiej na  wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu oraz na Koronce do Bożego Miłosierdzia – tę część spotkania animowały Siostry Betanki  – Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej. Na zakończenie pielgrzymki miała miejsce adoracja relikwii Drzewa Krzyża Świętego i uczestnicy mieli okazję oddać cześć relikwiom przez ucałowanie.

Za: www.swietykrzyz.pl