Nowy Generał Zakonu Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

W dniu świeta Św. Alberta Jerozolimskiego, prawodawcy naszego Zakonu, Kapituła Generalna 2019 na nowego Generała Zakonu Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel wybrała o. Míċéala O’Neill O.Carm.

Niech Duch Święty daje mądrość do gorliwej służby Zakonowi, a Maryja otacza płaszczem swej opieki! 

Kapituła obok nowego Generała wybrała Wicegenerała, Prokuratora i Ekonoma Zakonu: Wicegenerał: o. Benny Phang Khong Wing O.Carm, Prokurator Generalny: o. Michael Farrugia O.Carm., Ekonom Generalny: o. Christian Körner O.Carm. 

Polecamy Ojców w modlitwie, abyście z pokorą i godnością pełnili powierzone przez Kapitułę Generalną urzędy. 

Za: www.karmelici.pl