Pielgrzymka Osób Konsekrowanych na Święty Krzyż

Tradycyjnie już w drugą sobotę miesiąca września, w przededniu rozpoczęcia Tygodniowego Odpustu Podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego do świętokrzyskiego sanktuarium pielgrzymowały osoby konsekrowane. Gościliśmy dziś siostry zakonne, ojców i braci zakonnych, dziewice i wdowy konsekrowane z diecezji: sandomierskiej, kieleckiej, radomskiej, rzeszowskiej, łowickiej, tarnowskiej, warszawsko-praskiej, częstochowskiej, krakowskiej, warszawskiej, przemyskiej.

Po słowach powitania, które wygłosił ojciec superior Zygfryd Wiecha OMI, głos zabrał ks. prałat Tomasz Rusiecki – Ojciec duchowny kapłanów diecezji kieleckiej i wikariusz biskupi ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Dyrektor Krajowy Unii Apostolskiej Kleru, przybliżył hasło towarzyszące dzisiejszej modlitwie i spotkaniu – „Idźcie i głoście” – oraz przedstawił dzisiejszych prelegentów.

Następnie wysłuchaliśmy konferencji Ks. dr hab. Marka Tatara, prof. UKSW – który przybliżył nam hasło roku duszpasterskiego – „Idźcie i głoście” – w odniesieniu do życia konsekrowanego.
Kolejnym punktem były dwa świadectwa: – Siostry Misjonarki Miłości z Warszawy – „św. Matka Teresa – Misjonarka Miłości” oraz Siostry Karmelitanki Bose z Kielc – „Św. Teresa od Dzieciątka Jezus – Patronka Misji – Głos z klauzury”.

Głównym punktem dorocznej pielgrzymki osób konsekrowanych była Eucharystia celebrowana pod przewodnictwem biskupa seniora Edwarda Frankowskiego z Sandomierza.

W homilii biskup Edward powiedział, że życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła, jako element o decydującym znaczeniu dla Jego misji, ponieważ wyraża ono najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego oraz dążenie całego Kościoła, Oblubienicy, do zjednoczenia z jedynym Oblubieńcem, Jezusem Chrystusem.

Przypomniał także, że: Każde zgromadzenie zakonne powstało w odpowiedzi na potrzeby konkretnego czasu i danej sytuacji społecznej. Zachęcam Was z całego serca do autentycznego świadectwa swojego życia, do stawania się wpierw chrześcijaninem, by później być zakonnikiem, siostrą zakonną czy kapłanem. Niech autentyzm i radość Waszego konsekrowanego życia pociągają młode serca do pójścia za Chrystusem czystym, ubogim i posłusznym. Prośmy Pana żniwa, aby posłał robotników na żniwo swoje! – mówił hierarcha.

Po Mszy świętej miała miejsce wspólna agapa na wirydarzu i w krużgankach świętokrzyskiego sanktuarium. Był to szczególny czas na indywidualne rozmowy, spotkania, radość przy wspólnym stole.

Po południu miała miejsce wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu oraz odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia – animowały Siostry Służki z Sandomierza.

Na zakończenie pielgrzymki miała miejsce adoracja relikwii Drzewa Krzyża Świętego i uczestnicy mieli okazję oddać cześć relikwiom przez ucałowanie.

W pielgrzymce wzięło udział prawie 300 osób konsekrowanych z blisko 50 rodzin zakonnych.

Za: www.swietykrzyz.pl