Pielgrzymka Przyjaciół Misji Oblackich i Noc Świętych – Zaproszenie

Wspólnota Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z sanktuarium relikwii Drzewa Krzyża Świętego zaprasza w niedzielę 21 października br., do wspólnej modlitwy w intencji misjonarzy i misjonarek. Tego dnia będziemy przeżywać we wspólnocie Kościoła Niedzielę Misyjną. Będzie nam w tym czasie towarzyszyć szczególne przesłanie, motto: „Pełni Ducha i posłani”.

W tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Misyjny, papież Franciszek w sposób szczególny kieruje swoje słowo do ludzi młodych a przez nich do wszystkich chrześcijan, którzy przeżywają w Kościele przygodę swego życia jako dzieci Boże. W dalszej części swego orędzie Franciszek zachęca: „Drodzy młodzi, nie lękajcie się Chrystusa i Jego Kościoła! W nich jest skarb, który napełnia życie radością (…) dla tych, którzy są z Jezusem, zło jest wyzwaniem, aby kochać coraz bardziej. Z krzyża Jezusa uczymy się Bożej logiki ofiarowania siebie jako przesłanie Ewangelii dla życia świata.

Od wielu już lat w Niedzielę Misyjną nasza wspólnota zakonna zaprasza do sanktuarium na Świętym Krzyżu Przyjaciół Misji Oblackich z regionu świętokrzyskiego. To wielka rzesza serc wspierających każdego dnia modlitwą, cierpieniami i darami serca dzieło misyjne Kościoła, w które zaangażowanych jest tak wielu naszych współbraci Oblatów pracujących na wszystkich kontynentach i niasących Ewangelię Chrystusa wszystkim ludom i narodom.

Zapraszamy serdecznie i w tym roku do wspólnej modlitwy. Podobnie jak w latach ubiegłych zpewniamy dojazd do sanktaurium autokarami, które wyjadą o godzinie 9.30 z Baćkowic i Rudek. Po przybyciu do bazyliki mniejszej na Świętym Krzyżu będzie okazja do zwiedzenia wystawy misyjnej, do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Uroczysta Eucharystia w intencji Przyjaciół Misji Oblackich będzie celebrowana o godzinie 11.30. Będzie jej przewodniczył i wygłosi homilię o. Anton Litvinow OMI z Ukrainy.

Po sumie zapraszamy naszych Przyjaciół na ciepły posiłek do klasztornego refektarza i jadłodajni. Następnie ok. godziny 13.45 zapraszamy na spotkanie z o. Antonem, który opowie o swojej pracy misyjnej. O godzinie 14.30 rozpocznie się nabożeństwo różańcowe w intencji misjonarzy i misjonarek. Ok. godziny 15.00 zakończenie pielgrzmki.

Natomiast w przededniu uroczystości Wszystkich Świętych tj. 31 października br., zapraszamy na Noc Świętych.

Podobnie jak w latach ubiegłych naszą wspólną modlitwę rozpoczniemy przy Krzyżach Katyńskich w Hucie Szklanej o godzinie 19.00 skąd wyruszymy w procesji uwielbienia do świętokrzyskiej bazyliki.

W procesji będą niesione relikwie Drzewa Krzyża Świętego oraz świętych i błogosławionych przez przedstawicieli parafii dekanatu świętokrzyskiego oraz z parafii dekanatów diecezji kieleckiej.

Zapraszamy do udziału w tej szczególnej modlitwie MŁODZIEŻ PRZYGOTOWUJĄCĄ SIĘ DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA.

Niech nasza wspólna modlitwa stanie się żywym świadectwem dla tych, którzy w ostatnim czasie promują zabawy „halloween”.

Po przyjściu do bazyliki będzie miało miejsce nabożeństwo uwielbienia, będzie także okazja do sakramentu pokuty i pojednania.
 

Punktem kulminacyjnym będzie uroczysta Eucharystia z homilią, podczas której odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. Będzie jej przewodniczył i wygłosi homilię biskup senior Edward Frankowski z Sandomierza.

Na zakończenie Mszy świętej będzie możliwość ucałowania relikwii Drzewa Krzyża Świętego oraz świętych i błogosławionych.

Następnie zapraszamy wszystkich na słodki poczęstunek w krużgankach sanktuaryjnych.

Za: www.swietykrzyz.pl