Home WiadomościZ kraju Pierwsze spotkanie Konsulty Rodziny Salezjańskiej w Polsce

Pierwsze spotkanie Konsulty Rodziny Salezjańskiej w Polsce

Redakcja

W sobotę 27 kwietnia na Jasnej Górze miało miejsce pierwsze spotkanie Konsulty Rodziny Salezjańskiej w Polsce.

W skład Konsulty wchodzą przedstawiciele wszystkich inspektorii Towarzystwa św. Franciszka Salezego i Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych oraz reprezentanci Stowarzyszenia Salezjanek Współpracownic i Salezjanów Współpracowników, Stowarzyszenia Byłych Wychowanków i Byłych Wychowanek Salezjańskich, Stowarzyszenia Byłych Wychowanek i Byłych Wychowanków Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych, Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki, Ochotniczek Księdza Bosko, Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła i Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała Archanioła.

Konsulta ma podjąć odpowiedzialność za podtrzymywanie jedności i animację Rodziny Salezjańskiej, która jest inspirowanym przez św. Jana Bosko szerokim ruchem na rzecz zbawienia młodzieży przez ewangelizację i wychowanie. Jedność, to wzajemne poznanie, braterskie relacje oraz dążenie do tego, by myśleć razem, pracować razem i razem się modlić. Punktem odniesienia dla Rodziny Salezjańskiej i jej Konsulty jest wydany niedawno dokument “Karta tożsamości charyzmatycznej rodziny Salezjańskiej Księdza Bosko”.

W czasie pierwszego posiedzenia Konsulty uchwalono jej zasady organizacyjne wyznaczono kolejne spotkanie na dzień 26.05.2014 roku. Ks. Inspektor Alfred F. Leja zaprosił Rodzinę Salezjańską do włączenia się w uroczystości nawiedzenia relikwii Księdza Bosko w Polsce od 27 maja do 17 sierpnia 2013 r.

W trakcie peregrynacji relikwii, Salezjanie Współpracownicy z całej Polski spotkają się na Krajowym Kongresie Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współpracownic we Wrocławiu, przy kościele św. Michała Archanioła, dnia 29.06.2013 r.

Ks. Kazimierz Radzik Przełożony generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła poinformował, iż trwa drugi rok Wielkiej Michalickiej Nowenny przed Jubileuszem setnej rocznicy erygowania tej rodziny zakonnej, poświęcony Świętemu Michałowi Archaniołowi. Ks. Generał zaprosił do udziału w peregrynacji figury św. Michała Archanioła, która nawiedza naszą Ojczyznę.

Konsulta animować będzie Dzień Rodziny Salezjańskiej, który w tym roku obchodzony będzie w Częstochowie na Jasnej Górze 26 października, jako dziękczynienie za dar peregrynacji relikwii Księdza Bosko. W ramach tego Dnia przewidziane jest odsłonięcie tablicy z aktem oddania Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi, którego 08.09.1946 r. na Jasnej Górze dokonał salezjanin Prymas Polski August Hlond.

Spotkanie Konsulty Krajowej zakończyło się Mszą św. celebrowaną w intencji Rodziny Salezjańskiej w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze.

ks. Alfred F. Leja SDB


Zadania Konsulty

Po wspólnej modlitwie ks. Alfred F. Leja przywitał wszystkich obecnych i krótko zaprezentował wydany niedawno dokument Karta tożsamości charyzmatycznej rodziny Salezjańskiej Księdza Bosko, który dla Rodziny Salezjańskiej i Konsulty stanowi zasadniczy punkt odniesienia. Rodzina Salezjańska to „szeroki Ruch na rzecz zbawienia młodzieży, który prowadzi różne formy apostolatu na misjach, wśród najniższych warstw społecznych, w dziedzinie komunikacji społecznej i poprzez troskę o powołania” /art. 44/. Konsulta ma podjąć „odpowiedzialność za podtrzymywanie jedności i animację Rodziny Salezjańskiej”. Szczególnie ważne są zadania, jakie Konsulcie przypisuje Karta tożsamości w artykule 46:

„Zadaniem Konsulty jest umożliwianie i ułatwianie realizacji następujących celów:

1. Poznawania i pogłębiania znajomości księdza Bosko, jego życia, pedagogii i duchowości, by poznawać, rozumieć i coraz bardziej przyjmować jego apostolski projekt i kryteria działań wychowawczych.

2. Wzmacniania poczucia przynależności do Rodziny Salezjańskiej, ułatwiając bezpośrednie i konkretne poznawanie siebie nawzajem, podkreślając przy tym wyjątkową wartość każdej Grupy.

3. Proponowania wspólnych inicjatyw formacyjnych.

4. Poznawania wyzwań duszpasterskich społeczeństwa i Kościoła lokalnego, w którym żyje Rodzina Salezjańska, badając możliwości współpracy duszpasterskiej, z zachowaniem odrębnego charakteru każdej z Grupw komunii jednego posłannictwa salezjańskiego.

5. Podejmowania wspólnych, konkretnych inicjatyw apostolskich, zawsze, kiedy to możliwe.”

Reguła Konsulty

Następnie członkowie Konsulty podjęli refleksję nad podstawowymi założeniami organizacyjnymi Konsulty. W drodze głosowania przyjęto, iż:

1.W skład Konsulty wchodzą odpowiedzialni za poszczególne gałęzie RS:

 • Towarzystwo św. Franciszka Salezego
 • (Salezjanie Księdza Bosko) /SDB/ – 4 osoby / po 1 z każdej inspektorii/
 • Córki Maryi Wspomożycielki Wiernych /FMA/ – 2 osoby / po 1 z każdej inspektorii/
 • Stowarzyszenie Salezjanek Współpracownic i Salezjanów Współpracowników /SSW/ – 4 osoby / po 1 z każdej prowincji/
 • Stowarzyszenie Mari Wspomożycielki /ADMA/ – 2 osoby
 • Stowarzyszenie Byłych Wychowanek i Wychowanków Księdza Bosko /BWS/- 4 osoby / po 1 z każdej inspektorii/
 • Stowarzyszenie Byłych Wychowanek i Wychowanków Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych /BWFMA/ – 2 osoby / po 1 z każdej inspektorii/
 • Ochotniczki Księdza Bosko /VDB/ 1 osoba
 • Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła /CSMA/ – 1 osoba
 • Zgromadzenie Sióstr Świętego Michała Archanioła /CSSMA/ – 1 osoba
 • Na posiedzenia Konsulty mogą być zapraszani inni członkowie RS.

2. Konsulta Rodziny Salezjańskiej w Polsce zwyczajnie spotyka się raz w roku, w miejscu uprzednio ustalonym.

3. Konsultę zwołuje i jej przewodniczy przełożony tej Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego, który w danym czasie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Konferencji Salezjańskich Inspektorii Polski /KSIP/.

4. Zadania sekretarza Konsulty pełni sekretarz inspektorialny Inspektorii, której przełożonym jest przewodniczący Konsulty.

Sposoby realizacji zadań Konsulty

1. Okazją do głębszego poznawania św. Jana Bosko są proponowane przez salezjanów formy przygotowania do dwustulecia urodzin Księdza Bosko, przypadających w roku 2015. Przewodniczący Konsulty zaprosił członków wszystkich Grup RS do udziału w uroczystościach nawiedzenia relikwii Księdza Bosko w domach i placówkach Towarzystwa Salezjańskiego i Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych, w dniach od 27 maja do 17 sierpnia 2013 r. Ksiądz Bosko odwiedzi ponad 50 miast i miejscowości na terenie całego kraju. Jest to wydarzenie bez precedensu dla Zgromadzenia Salezjańskiego i całej Rodziny Salezjańskiej. Dobrze będzie, gdy poszczególne Grupy zaznaczą wyraźnie swoją obecność i charyzmatyczną tożsamość. W trakcie peregrynacji relikwii Salezjanie Współpracownicy z całej Polski spotkają się na Krajowym Kongresie Stowarzyszenia Salezjanek Współpracownic i Salezjanów Współpracowników we Wrocławiu, dnia 29.06.2013 r.

2. Konsulta animować będzie Dzień Rodziny Salezjańskiej, który w tym roku obchodzić chcemy w Częstochowie na Jasnej Górze 26 października, jako dziękczynienie za dar peregrynacji relikwii Księdza Bosko. W ramach tego Dnia przewidziane jest odsłonięcie tablicy z aktem oddania Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi, którego 8 września 1946 roku na Jasnej Górze dokonał salezjanin Prymas Polski August Hlond.

3. Konsulta włączy się w proponowanie uczestnictwa przedstawicieli RS w corocznych Dniach Duchowości Rodziny Salezjańskiej w Rzymie.

4. Wzajemne poznawanie Grup RS dokonuje się przez przepływ informacji i dzielenie się bogactwem duchowym i wychowawczym. Konsulta troszczyć się będzie o dostępność ważnych dokumentów i aktualnych publikacji wychowawczo-pastoralnych. Strony internetowe poszczególnych Grup będą zawierały linki do stron wszystkich Grup RS. W chwili obecnej Konsulta nie widzi konieczności zakładania osobnej strony internetowej.

5. Ks. Kazimierz Radzik Przełożony generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła poinformował, iż trwa drugi rok Wielkiej Michalickiej Nowenny przed Jubileuszem setnej rocznicy erygowania tej rodziny zakonnej, poświęcony Świętemu Michałowi Archaniołowi. Ks. Generał zaprosił do udziału w peregrynacji figury św. Michała Archanioła, która nawiedza naszą Ojczyznę / więcej na www.michalici.pl/.

6. Następne spotkanie Konsulty wyznaczono w Częstochowie na dzień 26.04.2014 r. w godz. od 10.00 do 18.00.

Spotkanie Konsulty zakończyło się Mszą św. celebrowaną w intencji Rodziny Salezjańskiej w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze.

ks. Alfred F. Leja SDB
Przewodniczący Konsulty

Częstochowa, 27 kwietnia 2013 r.


Za: www.michalici.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda