Piętnaście tysięcy związkowców na pielgrzymce NSZZ „Solidarność” w Licheniu

Około piętnastu tysięcy związkowców należących do NSZZ „Solidarność” z całego kraju oraz 160 pocztów sztandarowych przybyło do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej na doroczną pielgrzymkę. Towarzyszyło im hasło „Tylko z Maryją być solą ziemi”.

Od samego rana w Licheniu było gwarno i tłoczno. W stronę licheńskiej bazyliki zewsząd ciągnęły tłumy działaczy i związkowców należących do „Solidarności”, którzy po raz czternasty przyjechali na doroczną pielgrzymkę do Matki Bożej Licheńskiej. Byli wśród nich przedstawiciele niemalże wszystkich związków zawodowych z największych polskich przedsiębiorstw i zakładów pracy, na czele ze stoczniowcami z Gdańskiej Stoczni Remontowej im. Józefa Piłsudskiego, górnikami z Katowic, Konina , Kłodawy, Chorzowa, Gliwic, hutnikami z Chorzowa i Konina. W pielgrzymce uczestniczyli także m.in. przedstawicielami firmy Fiat Auto Poland z Bielska Białej, pracownicy firmy Anwil z Włocławka oraz ludzie pracy z regionów: Małopolska, Mazowsze, Podkarpacie, Łódź, Białystok, Szczecin , Bydgoszcz czy Rzeszów.

W imieniu organizatorów, czyli Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, przybyłych na pielgrzymkę powitała Ewa Zydorek, sekretarz Komisji. W imieniu przewodniczącego Piotra Dudy, który nie mógł przybyć do Lichenia, odczytała list wystosowany do uczestników pielgrzymki:

„Pielgrzymujemy do naszej ukochanej Matki, aby za jej pośrednictwem dziękować Bogu za to, co się udało i prosić o pomoc w tym, co przed nami. Aby zaświadczyć, ze Statut naszego Związku oparty na społecznej nauce Kościoła, to nie tylko zapisany na papierze system wartości, ale to co na co dzień staramy się realizować w swojej związkowej działalności” – czytamy w liście przewodniczącego Dudy.

Sama przyznała natomiast, że dla „Solidarności” pielgrzymki do Lichenia są niezwykle ważne:

„Od czternastu lat prosimy o pomoc w realizacji naszych związkowych postulatów. Jest to miejsce, które daje nam siłę, daje nam poczucie wspólnoty wynikającej i z samej opieki Matki Boskiej, i z tej liczby osób, które widzimy. Ta liczba osób, które przyjeżdżają, te sztandary nas napawają takim optymizmem i taką wiarą, że wygramy, że trudno tutaj nie być”.

O godz. 12:00 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej rozpoczęła się uroczysta msza św. w intencji związkowców. Eucharystii przewodniczył mariański abp Jan Paweł Lenga MIC. W koncelebrze uczestniczyli m.in.: ks. Wojciech Kochański, wikariusz biskupi i proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Koninie oraz ks. Wojciech Sokołowski MIC, v-ce przełożony domu zakonnego księży marianów w Licheniu, który do zgromadzonych wiernych wygłosił homilię. Nawiązał on do fundamentalnej roli NSZZ „Solidarność” w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Powiedział, że „gdyby nie Sierpień 80. to nie żylibyśmy dzisiaj w wolnej Polsce”.

W trakcie mszy św. uczestnicy pielgrzymki modlili się także za wstawiennictwem kapelana „Solidarności”, bł. ks. Jerzego Popiełuszko, którego relikwie znajdowały się w trakcie nabożeństwa w prezbiterium licheńskiej świątyni.

Wśród uczestników tegorocznej pielgrzymki był Piotr Mytlewski z Torunia. Pomimo, że od wielu lat jest na emeryturze, to nadal przyjeżdża na doroczną pielgrzymkę do Lichenia. Jak przyznał to jest tradycja i nie wyobraża sobie sytuacji, aby mogło go tutaj zabraknąć. Zwłaszcza, że w tych dniach przypadają imieniu kapelana „Solidarności”:

„Pomodlić się można w ciszy. A teraz tym bardziej bo jest Jerzego, a wiadomo kto ma na imię Jerzy”.

Nawiązując do Związków Zawodowych stwierdził, iż ich kondycja jest różna w różnych zakładach pracy. Jednak w jego rodzimej spółce, którą była toruńska Geofizyka należąca do PGNiG, zawsze miały i mają się dobrze.

W podobnej tonacji wypowiedział się Ryszard Anus z Fiat Auto Poland Z Bielska Białej. Jego zdaniem Związki Zawodowe powinny walczyć o prawa pracowników. Jak wyjaśnił priorytetową kwestią jest zatrudnianie pracowników na umowy o pracę, a nie na tzw. umowy śmieciowe, które nie dają żadnego zabezpieczenia.

Po mszy św. związkowcy wraz z pocztami sztandarami udali się pod pomniki bł. ks. Jerzego Popiełuszki , kapelana „Solidarności” oraz pod pomnik upamiętniający wydarzenia Sierpnia 80, znające się nieopodal bazyliki. Tam przedstawiciele poszczególnych regionów i zakładów pracy złożyli kwiaty. Wszyscy natomiast odmówili modlitwę w intencji Ojczyzny.

Dziękując za przybycie, Zdzisław Nowakowski, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie, zaprosił wszystkich do udziału w przyszłorocznej, jubileuszowej, XV Pielgrzymce NSZZ „Solidarność” do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu.

Robert Adamczyk
Biuro Prasowe Sanktuarium