Rogacjoniści – Warszawa: Nowa konfiguracja wspólnoty zakonnej

W oparciu o wytyczne Rady, Przełożony prowincjalny Ojciec Adam Calo przedefiniował konfigurację personelu zakonnego wspólnoty w Warszawie, jednocześnie określające funkcje i zadania apostolskie.

Transfery będą dokonane w okresie letnim. Nowym przełożonym wspólnoty warszawskiej, na najbliższe trzy lata, zgodnie z obowiązującymi przepisamizostał ks. Herbie CANETE. Została mu też przydzielona funkcja odpowiedzialnego za dzieła miłosierdzia i duszpasterstwo charytatywne względem ubogich. Ks. Herbie przez ostatnie lata pełnił funkcję vice przełożonego i ekonoma we wspólnocie w Krakowie i nie tak dawno został członkiem Prowincji Włochy Centralno Pólnocne, przechodząc z Quasi Prowincji Filipińskiej. Jego obowiązki we wspólnocie krakowskiej przejmie ks. Władysław Milak.

Ksiądz Marcin BAJDA będzie pełnił funkcję vice przełożonego i ekonoma w naszym domu w Warszawie, gdzie również będzie animatorem powołaniowym.

Ksiądz Dawid Janicki przeniesie się ze wspólnoty w Desenzano do Warszawy, gdzie został mianowany Odpowiedzialnym za dzieła edukacyjne. Będzie również zaangażowana, w ramach możliwości i zgodnie z planem wspólnotowym, w duszpasterstwie na terenie diecezji.

Brat Erik Šoltés, który obecnie studiuje w Rzymie, od września tego roku będzie odbywał rok praktyk duszpasterskich w siedzibie naszego domu w Warszawie. Będzie on współpracował z przełożonym w działalności apostolskiej, a zwłaszcza w stołówce dla ubogich.

Za: www.rcj.pl