Pijarzy: Odpust u Matki Bożej, Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach

FOT. Anna DziemskaNa uroczystości odpustowe w miejscu, gdzie 3 maja 1943 r. po raz pierwszy Maryja ukazała się 12 letniej Władzi Fronczak, z radością przybywają pielgrzymi, rezygnując z innych, atrakcyjnych wydarzeń, jakie rokrocznie przynoszą nam uroczystości 3 majowe.

Jednak tegoroczna uroczystość przyniosła też i smutek. Niezwykle lubiany przez wiernych, ks. bp. Józef Zawitkowski , w ub. piątek trafił do szpitala i nie mógł przybyć na Siekierki, aby przewodniczyć uroczystej sumie i wygłosić homilię.

W tej sytuacji sumie odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił o. Józef Matras SchP, przełożony Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów.

W koncelebrze uczestniczył o. Kazimierz M. Lorek, przełożony Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Barnabitów, proboszcz parafii p.w. św. Antoniego Marii Zaccarii, dziekan Dekanatu Wilanowskiego oraz pijar, o. Andrzej Szczepaniak SchP .

W homilii o. prowincjał nawiązał do obchodzonej właśnie uroczystości MB Królowej Polski i podkreślił, że to właśnie Polacy wybrali Maryję za swoją królową. To król Jan Kazimierz zaprosił ją we Lwowie słowami „ Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico. Ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego, Króla królów, a Pana mojego i Twoim miłosierdziem król, do Najświętszych stóp Twoich przypadłszy, Ciebie dziś za Patronkę moją i za Królową państw moich obieram „.

Dalej o. Matras przypomniał wielką cześć dla Maryi, jaką miał św. Jan Paweł II oraz inni wielcy Polacy , poeci i artyści, ale także możni i prosty lud, przez wieki modląc się modlitwą „Anioł Pański”.

Kaznodzieja przypomniał, że Maryja w Lourdes i w Fatimie, a także na Siekierkach w swoich objawieniach ukazywała się z różańcem w ręku i o tą modlitwę prosiła wiernych. O. Matras podkreślił, że objawienia Jezusa i Maryi na Siekierkach powinny skłonić nas do refleksji nad własnym postępowaniem i zadaniem sobie pytania, czy ja żyję Ewangelią, jak pomagam ludziom słabszym i dzieciom?

W uroczystości uczestniczyła p. Władysława Papis, wizjonerka , która doznała wielokrotnych objawień Maryi i Jezusa i otrzymała orędzia w czasie od 3 maja 1943 do 15 września 1949 r.

Obecne były siostry Nazaretanki z zasłużoną dla rozwoju Sanktuarium 99 letnią s. Iloną ( Eugenią Zalewską). Siostra Ilona przez wiele lat po wojnie opiekowała się kaplicą, spotykała się z pielgrzymami, animowała modlitwę w poświęconej już kaplicy, zebrała świadectwa łask, jakich tutaj doznali mieszkańcy Siekierek i inni , modlący się w tym miejscu i opracowała je w formie Księgi Łask.

Tradycyjnie na uroczystości przybyli warszawscy franciszkańscy tercjarze z pocztami sztandarowymi m.in. z kościołów franciszkanów na   Zakroczymskiej, kapucynów na Miodowej i bernardynów na Czerniakowskiej.

Wszystkim uczestnikom uroczystości serdecznie podziękował za przybycie i modlitwę proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium, o. Tadeusz Suślik SChP.

Po mszy świętej z kościoła wyruszyła procesja Eucharystyczna do kaplicy na miejscu objawień , gdzie wierni modlili się razem z p. Władysławą przed Najświętszym Sakramentem aż do godzin popołudniowych.

Anna Dziemska