Pijarzy: odpust na warszawskich Siekierkach

Uroczystej sumie odpustowej odprawionej o godz. 11.00 na warszawskich Siekierkach przewodniczył Ks. Bp Wojciech Osial, sufragan diecezji łowickiej. W koncelebrze uczestniczyli: ks. Andrzej Tupek SP z Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów w Krakowie, księża z sąsiednich parafii, ojcowie franciszkanie, ks. Stanisław Małkowski.

W homilii ks. bp Wojciech Osial nawiązał do ostatniego objawienia Pana Jezusa i przekazanego orędzia: „15 września 1949 Przyszedłem przypomnieć wam, że jestem z wami. Odchodzę, a wy zanoście prośby do Matki Mojej, bo Ona was teraz słucha.”

„Zanosimy błagania do Maryi ona nas słucha, jak zapewnił nas Pan Jezus, ale ona wskazuje nam na Jezusa, daje nam również świętych wyznawców, którzy ją ukochali i są dla nas przykładem” stwierdził kaznodzieja. Dalej nawiązując do tytułu kaplicy na miejscu objawień „NMP Królowa Wyznawców” bp. Osial opisał pokrótce sylwetki świętych, których relikwie zostaną przeniesione do kaplicy, m.in. relikwie Św. Piusa X, św. Alberta Chmielowskiego, św. Stanisława Papczyńskiego, św. Józefa Kalasancjusza.

Następnie nawiązując do Jubileuszu 100 lecia Objawień Fatimskich ks. biskup Osial przypomniał przepowiednię św. Łucji, że szatan będzie uderzał w rodzinę.
„Świat potrzebuje dzisiaj wychowania religijnego w rodzinie i świadectwa rodziców”, powiedział kaznodzieja szeroko omawiając potrzebę religijnego wychowania dzieci przez rodziców, w tym szczególną wagę własnego świadectwa wiary rodziców, z którego dzieci najlepiej będą czerpać przykład. „Wspólna modlitwa, wspólne wyjazdy na pielgrzymkę, spowiedź rodziców, znaki takie jak medalik przybliżają przyjęcie Maryi w rodzinach, zwycięstwo Pana Boga i Matki Bożej Królowej Wyznawców”, powiedział sufragan z Łowicza.

Na zakończenie proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium o. T. Suślik SP podziękował wszystkim za przybycie i modlitwę.

Po mszy św. z kościoła wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem i relikwiami świętych Wyznawców do kaplicy NMP Królowej Wyznawców na miejscu objawień. Wszystkie relikwiarze zostały zainstalowane w specjalnych gablotach.

Kaznodzieją na pozostałych mszach świętych był ks. Jarosław Hybza, marianin, ojciec duchowy Dekanatu Wilanowskiego.

Tradycyjnie na uroczystości przybyli warszawscy franciszkańscy tercjarze z pocztami sztandarowymi m.in. z kościołów franciszkanów na Zakroczymskiej, kapucynów na Miodowej i bernardynów na Czerniakowskiej. Pielgrzymi przez cały dzień modlili się w kościele, kaplicach, przed figurą Matki Bożej w ogrodzie i przed maleńką kapliczką, zawieszoną na drzewie tuż przy kaplicy MB Królowej Wyznawców .

Widoczni byli pielgrzymi leżący krzyżem przed ołtarzami w kaplicy i w kościele. O tą formę pokuty Matka Boża prosiła w czasie swoich objawień 8 listopada 1943: „Syn Mój, gdy szedł na górę kalwaryjską, padał pod krzyżem na ziemię. Więc wy, gdy padacie krzyżem, czcicie Święty Krzyż.”

Księgi łask, wyłożone w kaplicach zapełniały się podziękowaniami i prośbami pielgrzymów.

Różaniec przed mszą św. o godz. 18 w kaplicy MB Nauczycielki Młodzieży wraz z miejscowym kołem różańcowym zwieńczył indywidualne modlitwy pielgrzymów .
Po raz drugi zabrakło na uroczystościach odpustowych śp. Władysławy Papis, wizjonerki z Siekierek, która w wieku 85 lat zmarła 16 kwietnia 2016 r. Zabrakło też s. Ilony, nazaretanki, długoletniej zakrystianki tutejszej parafii, która w wieku 100 lat zmarła 17 stycznia 2017r. w warszawskim klasztorze Sióstr Nazaretanek na Czerniakowie.

Święto NM Panny Królowej Polski jest szczególnym świętem w sanktuarium na warszawskich Siekierkach. To właśnie tutaj, 3 maja 1943 r. na drzewie kwitnącej wiśni 12 letniej Władzi Fronczak po raz pierwszy ukazała się Matka Boża. W drugim miesiącu objawień obok Maryi Władzia zobaczyła Pana Jezusa. Przenajświętsza Dziewica Maryja i Pan Jezus ukazywali się Władzi w latach 1943 – 1949, przekazując orędzia, wzywając ludzi do modlitwy, pokuty i nawrócenia.

Z okazji jubileuszu 400 lecia zakonu pijarów i 250 kanonizacji św. Józefa Kalasancjusza ks. Andrzej Tupek SP tego dnia o godz. 9.00 przewodniczył mszy świętej radiowej w kościele św. Krzyża.

Anna Dziemska