Święto polskich saletynów

Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski to jednocześnie święto polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Z tej okazji ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS skierował do współbraci okolicznościowy list.

Przełożony prowincji napisał między innymi:

W ubiegłym roku, papież Franciszek nawiedził Jasną Górę i głęboko pochylił się w hołdzie przed Najświętszą Maryją Panną, Królową Polski. Długo modlił się przed łaskami słynącym obrazem, a potem wygłosił piękną homilię. Na próżno szukać w niej jednak słowa „królowa” w odniesieniu do Maryi. Papież mówił o Królestwie Bożym, „które nie przychodzi dostrzegalnie, ale przychodzi w małości, w pokorze” oraz jest bliskie i konkretne. Mówił też o Maryi, która dała „pełną odpowiedź Panu: w ten sposób w wątek Boży wplata się w dziejach wątek maryjny”. Dalej mówił dyskretnie o lekcji, jaką daje nam Polakom Maryja: „na Jasnej Górze, podobnie jak w Kanie, Maryja oferuje nam swoją bliskość i pomaga nam odkryć, czego brakuje do pełni życia”. W końcu Papież złożył nam niezwykłe życzenia: „Oby dokonało się dla wszystkich i każdego z osobna przejście wewnętrzne, Pascha serca ku stylowi Bożemu ucieleśnionemu przez Maryję: działać w małości i w bliskości towarzyszyć, z prostym i otwartym sercem”.

Pozwólcie zatem, że te życzenia uczynię dzisiaj naszymi i w imieniu Zarządu złożę je Wam, drodzy Współbracia w powołaniu. Niech pragnienia wszystkich, od najmłodszych do najstarszych będą skierowane właśnie ku tej maryjnej tajemnicy ucieleśnienia Królestwa Bożego, aby działać w małości, a w bliskości towarzyszyć z prostym i otwartym sercem. Ufam, że ten Boży i maryjny styl życia zbiega się również z saletyńskim Objawieniem, charyzmatem i stylem życia.

3 maja to także uroczystość parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Łętowem k. Mszany Dolnej. W tym roku sumie odpustowej przewodniczył sekretarz redakcji saletyńskiego „Posłańca” ks. Józef Piela MS, który także wygłosił homilię.

Polska prowincja saletynów, wraz z prowincjami amerykańską, brazylijską i francuską, powstała w 1934 r. na mocy wcześniejszej decyzji kapituły generalnej z 1932 r. W chwili powstania obejmowała wszystkie ówczesne placówki w Polsce, Argentynie, USA i Kanadzie. Jej pierwszym przełożonym był ks. Michał Kolbuch MS (1889–1957). Obecnie liczy 215 profesów wieczystych, w tym 198 księży, 22 profesów czasowych, 4 nowicjuszy i 5 postulantów. Prowincja posiada blisko 60 placówek (w tym 6 sanktuariów) w 10 krajach.

Za: www.saletyni.pl