Pijarzy: Spotkanie formacyjne

www.pijarzy.plW dniach 9 – 11 lutego br., w szczuczyńskim klasztorze ojców pijarów odbyło się spotkanie formacyjne dla młodych kapłanów diecezji grodzieńskiej.

Konferencje poprowadzili ks. Michał Cichanoicz, odpowiedzialny za formacje młodych kapłanów oraz ks. Andrzej Znoska, prawnik diecezji grodzieńskiej.

W programie oprócz modlitwy miało miejsce spotkanie braterskie, a szczytem spotkania stała wspólna Eucharystia z ordynariuszem diecezji. Zjazd osób duchownych odbył się w dwóch turach: księża do pięciu lat kapłaństwa oraz kapłani między piątym a dziesiątym rokiem kapłaństwa.

Wspólnota ze Szczuczyna

Za: www.pijarzy.pl.