Poddana konserwacji Madonna wraca do sanktuarium w Rychwałdzie

diecezja.bielsko.plDo sanktuarium w Rychwałdzie powróci 1 marca obraz Matki Bożej Rychwałdzkiej Pani Żywieckiej, który od stycznia ubiegłego roku był poddawany gruntownej renowacji.

Zabiegi konserwatorskie związane z renowacją obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus na ręku, namalowanego na lipowej desce w XV wieku, są elementem przygotowań do obchodów 50-lecia koronacji obrazu.

Zanim obraz powróci z Krakowa do Rychwałdu, zostanie wystawiony w konkatedrze żywieckiej. Ostatni raz ikona gościła w tym mieście 20 lat temu – 22 maja 1995 roku, podczas krótkiej wizyty Jan Paweł II w Żywcu.

Jak poinformował rzecznik sanktuarium w Rychwałdzie, Adam Karbowski, przez cały sobotni dzień, 28 lutego, mieszkańcy Żywca i okolic, będą mogli pokłonić się Matce Bożej w Jej cudownym wizerunku. „W niemal czterechsetletniej historii obecności obrazu Matki Bożej w Rychwałdzie, bardzo rzadko był on zdejmowany z ołtarza. Dlatego możliwość zobaczenia łaskami słynącego obrazu »na wyciągnięcie ręki« jest niezwykłym wydarzeniem” – podkreśla rzecznik.

W niedzielę, 1 marca, ponownego wprowadzenia cudownego obrazu do świątyni rychwałdzkiej dokona bp Tadeusz Rakoczy.

Franciszkanie z Rychwałdu, którzy opiekują się cudownym obrazem, zapraszają też do wzięcia udziału w konferencjach prasowych na temat cudownego obrazu Matki Bożej Rychwałdzkiej. Odbędą się one w Krakowie 26 lutego 2015 roku o godz. 11.00 (ul. Franciszkańska 4, sala bł. Jakuba) oraz w Rychwałdzie 27 lutego 2015 roku o godz. 11.00 (Franciszkański Dom Formacyjno-Edukacyjny, ul. Franciszkańska 10).

Odnowiona ikona zostanie pokazana bez koron, które w 1965 roku nałożyli jej prymas Stefan Wyszyński oraz arcybiskup krakowski Karol Wojtyła. „Korony będą towarzyszyły obrazowi, ale symbolicznie nie zostaną nałożone aż do 19 lipca 2015 roku, kiedy to podczas uroczystości Złotego Jubileuszu ikona zostanie ubrana nie tylko w korony, ale także w nową sukienkę” – wyjaśnia rzecznik.

W czerwcu 2015 roku na specjalnej konferencji prasowej w Rychwałdzie zaprezentowana nowa, sukienka dla rychwałdzkiego obrazu – wotum wdzięczności powstałe z inicjatywy mieszkańców Żywiecctzny. Zebranie w krótkim czasie potrzebnych środków (około 100 tys. złotych) ułatwiła strona www.podarujmamiesukienke.pl Darczyńcami byli ludzie z całej Polski.

Jak wyjaśnił kustosz sanktuarium. o. Bogdan Kocańda OFMConv, to forma podziękowania za liczne łaski i cuda za jej wstawiennictwem wypraszane w tutejszym sanktuarium. Wcześniej zebrano także środki na renowację samego obrazu. Wykoanniem sukienki zajmuje się trójmiejska pracownia Mariusza i Kamila Drapikowskich.

Rychwałd rocznie odwiedza kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów w grupach zorganizowanych bądź indywidualnych. Drugie tyle pojawia się na rekolekcjach organizowanych w centrum rekolekcyjnym zlokalizowanym na terenie sanktuarium.

Ośrodek kultu maryjnego w Rychwałdzie powstał w roku 1644. Jego źródłem był cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus na ręku, namalowany na lipowej desce w XV wieku. Wizerunek cieszył się czcią wiernych od samego początku. Powszechnie uważano Matkę Bożą Rychwałdzką za Patronkę i Opiekunkę Żywiecczyzny. 18 lipca 1965 roku odbyła się uroczysta koronacja Cudownego Obrazu. Dokonali jej Prymas kard. Stefan Wyszyński i abp Karol Wojtyła.

Za: www.diecezja.bielsko.pl