W przededniu rocznicy beatyfikacji Męczennic z Nowogródka

World Wide Nazareth  SJF 156W styczniu 2015 roku ukazał się drukiem kolejny, trzeci już Zeszyt, z nowej serii wydawniczej Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek zatytułowanej „Zeszyty Formacji Duchowej CSFN”.

Pozycja nosi tytuł: „Przyjmij tę moją pokorną i całkowitą ofiarę. Bł. Maria Stella i 10 Towarzyszek – pamięć, świadectwa i łaski” i została przygotowana w związku z przypadającą w tym roku 15. rocznicą beatyfikacji Sióstr Nazaretanek – Męczennic z Nowogródka, które Jan Paweł II wyniósł na ołtarze 5 marca 2000 roku w Rzymie.

Zeszyt, którego pomysłodawczynią była s. Halina Dołęga, jest pracą zbiorową, na którą składają się m.in.: świadectwo sługi Bożego ks. Aleksandra Zienkiewicz, kapelana Sióstr w Nowogródku, pt. „Ofiara przyjęta”, biogramy Męczennic i kontekst historyczny wydarzeń w Nowogródku w 1943 roku autorstwa s. Beaty Rzepczyk, wspomnienia wychowanków szkoły nowogródzkiej oraz świadectwa łask otrzymanych przez siostry, kapłanów i osoby świeckie. Całość, przeplatana poezją s. Bożeny Anny Flak i bogato ilustrowana, została zredagowana i opatrzona komentarzami przez s. Ruth Kawa.

We wstępie Matki Jany Zawieja, przełożonej generalnej Zgromadzenia, czytamy m.in.:

„Każda z sióstr nazaretanek, składając swoje śluby zakonne, wypowiada prośbę, by ofiara jej życia została przyjęta. Czy Siostra Stella, wypowiadając te słowa, mogła choćby przeczuwać, że w jej życiu spełnią się one tak dosłownie? Czy mogły to wiedzieć pozostałe Siostry, które później wola Boga połączyła we wspólnotę Męczennic? Z pewnością nie. Ten plan znał tylko Bóg.

Przypomnijmy sobie, że Zeszyt, zawierający tak treści historyczne, jak i duchowe, ukazuje się w Roku Życia Konsekrowanego. Obyśmy poruszeni tym, co wyczytamy na kartach Zeszytu, umieli dać nasze życie Bogu na chwałę, ludziom na pociechę, z gotowością na całkowitą ofiarę z siebie.”

Zeszyty Formacji Duchowej CSFN ukazują się z inicjatywy Zarządu Generalnego od roku 2013 i są próbą zgłębiania duchowości bł. Marii Franciszki Siedliskiej i charyzmatu założonego przez nią Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Pierwszy zeszyt „O Słowie Bożym w życiu i pismach bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza” napisała s. Noela Wojtatowicz CSFN, drugi „O harmonii w miłości w życiu i nauczaniu bł. Franciszki Siedliskiej” – s. Jolanta Olczyk CSFN. Całość serii koordynuje s. Halina Dołęga, radna generalna. Zeszyty ukazują się też w języku angielskim, który jest drugim oficjalnym językiem Zgromadzenia Nazaretanek.

Beata Rudzińska CSFN
www.nazarethfamily.org