Pokłonił się swojej Królowej…

michalici.pl6 lipca, w godzinie Miłosierdzia Bożego, Figura przybyła na Jasną Górę. Najpierw na Europejskie Spotkanie Egzorcystów, którzy Pogromcę Szatana przywitali brawami. Ks. Piotr Prusakiewicz w konferencji przypomniał, że Michał Archanioł przez egzorcystów jest często wzywany. „To ten, który jest mocniejszy od diabła. Widać to na tej figurze, która od dwóch lat odwiedza parafie, klasztory, więzienia, noclegownie i domy dziecka. Szatan to jedna siódma całej figury. Leży pod jego stopami, Michał go trzyma na łańcuchu, na małym palcu. To pokazuje, kim jest ten wielki anioł. (…) Papież Leon XIII po tajemniczej wizji, napisał niezwykłą modlitwę, którą Kościół odmawia dziś coraz częściej” – mówił ks. Piotr.

Po tym spotkaniu figura została przeniesiona do bazyliki, gdzie o 19.30 odbyła się Msza z formularza o św. Michale Archaniele, której przewodniczył jeden z włoskich egzorcystów. Nocne godziny również wypełniła modlitwa w Cudownej Kaplicy, gdzie Bractwa św. Michała Archanioła z ks. Piotrem Prusakiewiczem i ks. Rafałem Szwajcą modlili się do swego patrona.

„Witaj wielki Archaniele, pierwszy u stóp Pana Tronu. Witaj w blaskach niebnej glorii, pośród ziemskich mroków świeć” – śpiewali we wtorek pielgrzymi, którzy od godzin rannych, pielgrzymi nawiedzając bazylikę, modlili się przy figurze. W południe obyło się spotkanie dla chorych i samotnych – Msza św. dla nich, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i błogosławieństwo z racji nawiedzenia. Jeszcze więcej pielgrzymów uczestniczyło w wieczornej Mszy św., po której odbyło się ks. Piotr modlił się o uzdrowienie i uwolnienie za przyczyną św. Michała Archanioła.

„Św. Michał Archanioł to patron na życie i na godzinę konania. Przybył tutaj wczoraj, dobrze się czuje w tym świętym miejscu, bo to święty Anioł. Spotkania z nim prowadzą do świętości. Przybył tu, aby pokłonić się Najświętszej Maryi Pannie (…) jest przed Królową, swoją Królową – mówił w homilii ks. Piotr Prusakiewicz – Matka Boża to nasza Matka, Królowa Polska, ale także Królowa Aniołów. Ona jest pełna łaski, a św. Michał jest pełny Boga. Oboje wypełniają wolę Bożą i przychodzą nam ku pomocy. (…) Święty Ojciec Pio powtarzał: «nadeszła godzina Aniołów». Sam miał wielkie nabożeństwo do św. Michała Archanioła, swojego Anioła Stróża traktował go jak brata bliźniaka i wzywał do tego, by wyrobić w sobie nawyk częstego zwracania się do niego”.

Kulminacyjnym punktem nawiedzenia był Apel Jasnogórski w Kaplicy Matki Bożej poprowadzony przez Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Księży Michalitów ks. Kazimierza Radzika. Biel figury zaznaczyła się mocno na tle hebanowego ołtarza. „Maryjo, potrzebujemy siły do walki ze złem w sobie i wokół siebie. Szukamy schronienia u Ciebie i u św. Michała. Ty jesteś Królową nieba, on Księciem Aniołów. Ty – Wspomożenie Wiernych, on wspomożyciel dusz w czyśćcu. Ty – Ucieczka grzeszników on Obrońca Ludu Bożego. (…) Królowo Nieba! Czarna Madonno! Dziś z tego jasnogórskiego wzgórza tak blisko do wzgórza Gargano. My zgromadzeni na apelowej modlitwie: pielgrzymi z całego świata, ojcowie paulini, michalici i michalitki, cała rodzina michalicka: Czciciele św. Michała Archanioła, Rycerze, Bractwo Szkaplerza, stajemy do apelu pod Wodzą Hetmana hufców anielskim. Jestem, pamiętam, czuwam ze swoim Aniołem Stróżem i św. Michałem Archaniołem” – mówił Ojciec Generał.

Bóg w Trójcy Jedyny, niech będzie uwielbiony przez Matkę Najświętszą i Archanioła Michała, który w tych dniach pokłonił się swojej Królowej na Jasnej Górze.

A w przyszłym roku, w sobotę 2 lipca na Jasnej Górze odbędzie się Ogólnopolskie Spotkanie Czcicieli, Rycerzy i Bractwa św. Michała Archanioła. Ta uroczystość być może będzie kolejną okazją spotkania Królowej Aniołów z Księciem wojsk anielskich.

xrs

Za: www.michalici.pl