Pomoc u kresu życia

18. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych trwa w dniach 24-25 stycznia na Jasnej Górze. Spotkanie przebiega pod hasłem: „Śmierć jest całkowitą zagadką, dopóki się do niej człowiek nie zbliży” (Cicely Saunders). W niedzielę, 26 stycznia, na zakończenie Konferencji, odbędzie się Pielgrzymka Hospicjów Polskich. 

W Konferencji uczestniczą osoby zaangażowane w pracę z terminalnie chorymi: pielęgniarki, lekarze, fizjoterapeuci, psycholodzy, pracownicy socjalni i wolontariusze. Świeckim pracownikom towarzyszą kapelani posługujący pacjentom w hospicjach. Każde spotkanie jest cennym doświadczeniem duchowym oraz możliwością doskonalenia zawodowego.

„Dzięki tej Konferencji, jej uczestnicy mogą się napełnić duchowością tego miejsca, wzmacniać, i potem łatwiej im pracować z pacjentami, którzy zbliżają się do śmierci – wyjaśnia Anna Kaptacz, prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej – Kiedy mamy głęboką wiarę, kiedy towarzyszy nam modliwa, kiedy możemy oprzeć się na Matce Boskiej Częstochowskiej, możemy sobie poradzić z tymi ludźmi, którzy trafiają do nas do opieki, ja przynajmniej tak sobie radzę. Towarzyszenie przy umieraniu jest bardzo trudne, nawet jeżeli się jest pracownikiem medycznym i jest się do tego przygotowanym. Myślę, że jeszcze trudniej jest wolontariuszom, wolontariusze również uczestniczą w tej Konferencji, i dzięki tej wiedzy, którą też tutaj nabywają, później mogą we właściwy sposób towarzyszyć przy umieraniu i tworzyć właściwy majestat umierania, i ta Konferencja m.in. temu ma służyć”.

„Przede wszystkim wolontariat to są ludzie młodzi, to jest młodzież liceów, to jest młodzież studiująca, pracująca – mówi Grzegorz Nienartowicz, rzecznik prasowy hospicjum częstochowskiego – Angażują się w opiekę związaną z towarzyszeniem pacjentom, odwiedzaniem ich w domu czy na oddziale stacjonarnym. Ale w gronie wolontariuszy są też osoby dorosłe, pracujące, aktywne zawodowo, pedagodzy, nauczyciele, osoby innych profesji, które pomagają uczestnicząc w pomocy bezpośredniej przy łóżku chorego i angażując się w różnego rodzaju przedsięwzięca”.

„Jak co roku styczeń to konferencja jasnogórska, i z tej racji stanowi ona podwaliny pod tę pracę w hospicjach, w zakładach opieki paliatywnej, w hospicjach stacjonarnych i domowych, która będzie się dokonywała w ciągu roku” – tłumaczy Grzegorz Nienartowicz.

Mszy św. na rozpoczęcie Konferecnji odprawionej przed Cudownym Obrazem o godz. 9.30 przewodniczył ks. Tomasz Knop, kapelan hospicjum Ziemi Częstochowskiej.

„’Śmierć jest całkowitą zagadką, dopóki się człowiek do niej nie zbliży’ – te słowa są mottem naszej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej, to słowa założycielki ruchu hospicyjnego Cicely Saunders. Co to znaczy, że śmierć jest całkowitą zagadką dopóki człowiek się do niej nie zbliży? Z całą pewnością śmierć nieznana, nieoswojona, jest kompletnie niezrozumiała – mówił w homilii ks. Tomasz Knop – Ale czy to znaczy, że gdy oswajamy się ze śmiercią zagadka zostaje rozwiązana? Czy śmierć jest jak równanie matematyczne, wystarczy znaleźć właściwy wzór, i wtedy będziemy wiedzieli, jaki jest ostateczny wynik? Wydaje się, że jednak tak nie jest, że ze śmiercią stykamy się, trochę ją rozumiemy, ale ona ciągle pozostaje nie do końca zrozumiana, że śmierć jest nie tylko zagadką, jest czymś więcej, jest tajemnicą. A z tajemnicą jest tak, że można się do niej zbliżyć, można trochę ją pojąć, ale tylko trochę (…) Bardziej jesteśmy chyba zaproszeni do tego, by starać się zrozumieć i uczestniczyć w tajemnicy tej nie do końca pojętej” – zaznaczył kaznodzieja.

Przez kolejne dwa dni – 24 i 25 stycznia, uczestnicy Konferencji spotykają się w Kaplicy Domu Pielgrzyma, aby wysłuchać cyklu wykładów. W tym roku wśród prelegentów są m.in. goście ze Stanów Zjednoczonych: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bankiewicz, University of California, San Francisco, przedstawi on wykład nt. „Zastosowanie terapii genowej i nanocząsteczek w leczeniu nowotworów złośliwych mózgu” oraz prof. Christina Puchalski, The George Washington University School of Medicine, która poprowadzi pierwszą sesję plenarną.

o. Stanisław Tomoń 
BPJG / mn 

Za: www.jasnagora.com