„Poważnie się uśmiechał” – Ojciec Leon Knabit o Ojcu Piotrze Rostworowskim

ps-po.plJedną z najbardziej wyrazistych postaci powojennego Tyńca był z pewnością ojciec Piotr Rostworowski, który przybył na tyniecką skałę wraz z resztą grupy, która za zadanie miała wskrzesić życie mnisze w opuszczonych ruinach. Zadanie zostało wykonane, misja wypełniona; o. Piotr został pierwszym polskim przeorem odnowionego Tyńca (poprzedził go na stanowisku przełożonego o. Karol van Oost, mnich z Zevenkerken), później zaś, gdy pojawiali się kandydaci do życia mniszego, sprawował nad nimi opiekę jako mistrz nowicjatu. Jego życiorys był szczególny – w pewnym momencie mianowano go przełożonym klasztoru bielańskich kamedułów, potem zaś sam złożył śluby kamedulskie, zostając w późniejszych latach przeorem generalnym całego zakonu.

Ojciec Piotr przez lata wygłosił dziesiątki nauk rekolekcyjnych, setki homilii, służył wielu ludziom jako spowiednik i kierownik duchowy, także listownie. Cała ta spuścizna jest z wolna przeglądana, redagowana i przekazywana do publikacji. I tak, dzięki wysiłkom tynieckich braci, właśnie ukazał się tom pism benedyktyna-kameduły, wydany pod tytułem „Miejsce łaski”.

Dziś chcemy oddać głos temu, który miał okazję ojca Piotra poznać osobiście – ojcu Leonowi Knabitowi. W roku 1951, kiedy ojciec Leon był jeszcze nawet nie księdzem, lecz klerykiem Stefanem, spotkał ojca Piotra na tynieckim korytarzu. „Poważnie się uśmiechał” – wspomina tyniecki mnich – „Na pozór rzecz sprzeczna, ale do niego pasowała doskonale…”. To, co zapadło ojcu Knabitowi w pamięć po tym pierwszym zetknięciu się z niezwykłą osobowością o. Rostworowskiego, to jego życzliwość i dobroć.

Czy to wszystko? Oczywiście nie – jeszcze więcej na temat ojca Piotra z ust ojca Leona usłyszycie w samym klipie. Jednocześnie tyniecki benedyktyn zachęca wszystkich do sięgnięcia po wartościowe teksty ojca Rostworowskiego, które właśnie się ukazały w Wydawnictwie Benedyktynów TYNIEC. Również i my do tego zachęcamy – i do obejrzenia całego filmiku o Bożym człowieku: ojcu Piotrze.

Jeszcze więcej o Ojcu Piotrze:

Za: www.ps-po.pl