Pożegnania: br. Zbigniew Pospieszył FSC

Brat  Zbigniew Pospiszyl urodził się w Raciborzu 11 lutego 1963r.

Nowicjat odbył w Częstochowie 1986r., a w 1987 r. złożył swoje pierwsze śluby zakonne. Później po siedmiu latach, w 1994 r śluby wieczyste. Brat Zbyszek zawsze pracował jako katecheta. W czasie swojego ponad 30 letniego życia zakonnego był we wspólnotach: w Sopocie, Laskach Warszawskich, Jaworznie, Gdańsku, Lublinie, Częstochowie.

Od paru lat zmagał się z chorobą, miał dużo cierpliwości i pogodnie znosił trudności, wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

Za: www.braciaszkolni.com