Pożegnania: ks. Czesław Herlender SAC

sp-ks-Czeslaw-Herlender-SAC_11_FL SACW imieniu całej Rodziny Pallotyńskiej, Współbraci Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Prowincji Chrystusa Króla, a zwłaszcza Wspólnoty SAC w Zakopanem, pragniemy powiadomić, że w dniu 11 grudnia 2015 roku, przeżywszy 80 lat, odszedł do chwały Pana nasz drogi Współbrat, ks. Czesław Herlender SAC.

Za dar Jego pallotyńskiego powołania oraz kapłaństwa oddanego służbie Bogu i ludziom, pragniemy wyrazić wdzięczność, upraszając dlań jednocześnie łaskę życia wiecznego, podczas wspólnotowej modlitwy oraz Mszy św. pogrzebowej, która będzie sprawowana w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem we wtorek 15 grudnia 2015 r. o godz. 12.00.

Złożenie ciała do grobu w krypcie znajdującej się przy sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.

Niech Bóg, obdarzając Go życiem wiecznym, wynagrodzi mu całe dobro czynione dla Jego chwały oraz wszelkie trudy wędrówki drogami życia doczesnego!


ŚP. KS. CZESŁAW HERLENDER SAC (1935-2015), duszpasterz parafialny, współpracowników i sióstr zakonnych

Urodził się 19 lipca 1935 r. w Sokolnikach k. Lwowa, w rodzinie rolnika Wiktora i Katarzyny z d. Hubisz. Tego samego dnia otrzymał sakrament chrztu w miejscowym kościele parafialnym pw. św. Mikołaja. Po zakończeniu działań II wojny światowej wraz z rodziną został przesiedlony do Zębowic k. Jawora. W Jaworze 15 sierpnia 1948 r. przyjął sakramentu bierzmowania, którego udzielił mu pierwszy polski administrator apostolski archidiecezji wrocławskiej, ks. Karol Milik.

Do Małego Seminarium w Wadowicach na Kopcu, prowadzonego przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni), wstąpił 1 września 1951 r., a po rozwiązaniu szkoły przez władze państwowe (3 lipca 1952 r.), rozpoczął nowicjat w Wadowicach, gdzie 8 września 1952 r. przyjął pallotyńską sutannę z rąk ks. radcy dr. Józefa Wróbla SAC. Tego roku 120 kandydatów na kleryków rozpoczęło swój nowicjat w prowincji Chrystusa Króla: 52 w Ząbkowicach Śląskich (mistrzem nowicjatu był ks. Augustyn Urban SAC), 50 w Wadowicach (mistrzem był ks. Stanisław Martuszewski SAC) i 18 w Otwocku (mistrzem był ks. Leon Cieślak SAC). Pierwszą profesję złożył 8 września 1954 r. w Wadowicach na ręce ks. radcy Alojzego Żuchowskiego SAC, a wieczną 8 września 1958 r. w Ołtarzewie – na ręce byłego generała Stowarzyszenia, ks. Wojciecha Turowskiego SAC. Studia filozofii i teologii odbywał w latach 1953-60 w Ołtarzewie. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1961 r. w Ołtarzewie z rąk bp. Zygmunta Choromańskiego.

Kapłański szlak ks. Czesława prowadził przez Wałbrzych (duszpasterz w pallotyńskiej parafii pw. św. Franciszka z Asyżu – 1962-63; wikariusz w parafii diecezjalnej pw. św. Józefa na Sobięcinie – 1963-66), Ząbkowice Śląskie (spowiednik nowicjuszy – 1966-69), Wałbrzych (wikariusz – 1969-76), Warszawa (wikariusz kościoła filialnego pw. Chrystusa Króla w parafii Bożego Ciała na Kamionku – 1973-76), Wałbrzych (rektor i proboszcz – 1976-82; podczas jego kadencji, w 1978 r., na prośbę biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej Tadeusza Rybaka, wspólnota podjęła pracę wśród wałbrzyskiej służby zdrowia i nauczycieli – prowadzili ją wówczas ks. Henryk Herkt SAC i ks. Tadeusz Porębski SAC), Chełmno (duszpasterz współpracowników, organizator Ośrodka Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego dla tamtych okolic, kapelan sióstr misjonarek Świętej Rodziny przy ul. Łożyńskiego i duszpasterz przy pallotyńskiej parafii pw. św. Józefa – 1982-85), Suchary (duszpasterz kaplicy i kapelan sióstr pallotynek – 1985-87) i Zakopane (duszpasterz współpracowników i pomoc duszpasterska w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach – 1987-2015). W tym sanktuarium, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 5 czerwca 2011 r., obchodził jubileusz 50-lecia kapłaństwa.

W ostatnim czasie znalazł się w szpitalu w Zakopanem, gdzie na oddziale kardiologii przeszedł poważny zabieg. Tam też zmarł w godzinach wieczornych 11 grudnia 2015 r. przeżywszy 80 lat, w tym 61 lat w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) i 54 lata w kapłaństwie.

Był ofiarnym i gorliwym kapłanem, oddanym Kościołowi i Stowarzyszeniu, niestrudzonym krzewicielem idei apostolstwa świeckich i gorącym czcicielem Matki Bożej, a przy tym przystępnym, towarzyskim i serdecznym człowiekiem.

+A.I.D.G.+

Oprac. ks. Stanisław Tylus SAC

Za: www.pallotyni.pl