Pożegnania: ks. Józef Krzeski SAC

W dniu 4 października 2016 r., zmarł nasz Współbrat, ks. Józef Krzeski SAC, ze Wspólnoty w Otwocku (Żeromskiego).

Pogrzeb śp. ks. Józefa odbędzie się 8 października 2016 r., o godzinie 12.00 w pallotyńskim kościele parafialnym pw. Zesłania Ducha Świętego w Otwocku (ul. Stefana Żeromskiego 6). Doczesne szczątki ks. Józefa zostaną pochowane w kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu parafialnym św. Wincentego a Paulo w Otwocku.

Urodził się 8 sierpnia 1931 r. w Prycanowie, w powiecie Maków Mazowiecki, w rodzinie rzemieślniczo-chłopskiej Stefana i Franciszki z d. Sitarska. 30 sierpnia został ochrzczony w parafii Różan, w diec. łomżyńskiej. 1 września 1949 r. rozpoczął naukę w Małym Seminarium Duchownym w Wadowicach na Kopcu. Sutannę Stowarzyszenia otrzymał w Otwocku 12 września 1952 r. z rąk prowincjała ks. Stanisława Czapli i tamże 1 lipca 1953 r. złożył pierwszą konsekrację na ręce ks. Józefa Wróbla, a wieczną w Ołtarzewie – 1 lipca 1957 r. na ręce ks. Czapli. Studia filozofii (1953-55) odbył w Otwocku, a teologii (1955-59) – w Ołtarzewie. Święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 1959 r. w Ołtarzewie z rąk bpa Zygmunta Choromańskiego.

Po święceniach przebywał w Gdańsku, w domu przy ul. Elżbietańskiej, gdzie w naszym studium pastoralnym pogłębiał wiedzę teologiczną (1959-60), a następnie przez kilkanaście lat pracował w duszpasterstwie parafialnym. Na stanowisku wikariusza posługiwał w Ząbkowicach Śląskich (1960-63), na placówce diecezjalnej w Jaworze (1963-66), w Szczecinie (1966-69), Gdańsku-Wrzeszczu (1969-70) i ponownie w Ząbkowicach (1970-72). Następnie został skierowany na wadowicki Kopiec (1972-76), do duszpasterstwa powołań, by stąd jeżdżąc po Polsce głosić nauki rekolekcyjne i prowadzić katechizację na temat powołań kapłańskich i zakonnych. Potem powrócił do duszpasterstwa parafialnego i w latach 1976-77 był pierwszym pallotyńskim kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie, a 1977-80 – rektorem domu, proboszczem i kustoszem Sanktuarium MB Wychowawczyni w Czarnej.

Od 18 sierpnia 1980 r. przeszedł do pracy w Sekretariacie ds. Misji w Ząbkach i oddał się całkowicie pracy rekolekcyjnej. Odtąd jeździł po kraju z rekolekcjami o tematyce misyjnej, szczególnie uwrażliwiając swoich uczestników na potrzeby misji pallotyńskiej w Rwandzie. Ponadto przez cztery lata (1984-88) spełniał funkcję stałego spowiednika braci dla drugiego roku okresu wstępnego w Ząbkach. 1 czerwca 2000 r. jako emeryt został skierowany do Otwocka (dom przy ul. Stefana Żeromskiego). Tu początkowo – w miarę swoich możliwości – podejmował jeszcze prace rekolekcyjne oraz posługiwał duszpastersko w parafii i wśród sióstr zakonnych, ale postępujące z czasem zmiany miażdżycowe wymagały przeniesienia go do Pallotyńskiego Domu Opieki im. św. Wincentego we Wrzosowie k. Radomia, gdzie przebywał od 2010 r. aż do śmierci, która nastąpiła tam 4 października 2016 r. o godzinie 21.00.

Pasją jego życia była praca rekolekcyjno-misyjna. Jak sam pisał: „Marzyłem od dziecka o kapłaństwie, aby głosić do ludu Słowo Boże. Chciałem być misjonarzem-rekolekcjonistą. Mówiono mi, że wśród problemów duszpasterskich jednym z najtrudniejszych jest zwalczanie alkoholizmu. Pomyślałem: przecież jestem Krzeski, muszę więc nauczyć się wykrzesać nawet z kamienia. Już w pierwszym roku kapłaństwa wypracowałem skuteczną metodę przemawiania na temat trzeźwości. Owocem nauk niedzielnych było wpisanie się do parafialnej księgi trzeźwości 1/3 słuchaczy. Bardzo wiele osób podjęło decyzję o abstynencji do końca życia. Cały czas starałem się tę metodę przekazać innym kapłanom”.

W tym celu Wydawnictwo Apostolicum Ząbki wydało mu w 2007 r. dwie książki o jednobrzmiącym tytule, których był współautorem: Apostolstwo dla triumfu Maryi. Pierwsza jest zbiorem materiałów duszpasterskich dla kapłanów, braci i sióstr zakonnych oraz

apostołów świeckich i rodzin modlących się o trzeźwość narodu (ss. 232). Druga – z podtytułem: W duchu św. Ludwika Marii Grignion de Montfort (również ss. 232) – jest zbiorem nauk na temat orędzia fatimskiego „dla triumfu Niepokalanego Serca Maryi” i w duchu Rycerstwa Niepokalanej, adresowanych do apostołów świeckich, zabiegających o trzeźwość narodu. Obie książki zostały wydane na podziękowanie Bogu za 100-lecie obecności pallotynów na ziemiach polskich i miały na celu przygotowanie polskiego społeczeństwa na 100-lecie objawień fatimskich (2017).

Ksiądz Józef należał do Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski i był rekolekcjonistą tego Apostolstwa, a w prowincji należał do Komisji ds. Popierania Domów Rekolekcyjnych przy Zarządzie Prowincjalnym (1996-99).

W sobotę (8 X), o godz. 12.00 w pallotyńskim kościele parafialnym pw. Zesłania Ducha Świętego w Otwocku (ul. Stefana Żeromskiego 6) odprawiona zostanie Msza św. za Zmarłego. Doczesne szczątki ks. Józefa zostaną pochowane w kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu parafialnym św. Wincentego a Paulo w Otwocku.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!

Oprac. ks. Stanisław Tylus SAC