Saletyni: Spotkanie przełożonych

saletyni-plW Dębowcu odbywa się zjazd superiorów domów zakonnych oraz dyrektorów dzieł krajowych i zagranicznych polskiej prowincji saletynów. Uczestniczy w nim ponad 40 zakonników.

Tygodniowe spotkanie rozpoczęło się w niedzielę 2 października. Tematyka pierwszych dwóch dni dotyczyła spraw posługi i administracji saletyńskich wspólnot i dzieł, a także zbliżającej się kapituły nadzwyczajnej. Tę część zjazdu prowadził ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS. Kwestie dotyczące zarządzania ekonomicznego omawiali nowo mianowany ekonom prowincjalny ks. Czesław Hałgas jr MS i wikariusz prowincjalny ks. Piotr Ciepłak MS. Przewodniczący Komisji Prawnej ks. Jan Kijek MS omówił stan pracy nad Statutami Prowincjalnymi, którym będzie poświęcona zaplanowana na listopad nadzwyczajna kapituła prowincjalna.

Podczas spotkania konferencję nt. dokumentu Amoris laetitia wygłosił ks. dr. Przemysław Drąg. Krajowy duszpasterz rodzin wyjaśniał, w jaki sposób adhortacja papieża Franciszka ujmuje m.in. kwestie związane z sytuacją osób pozostających w „związkach nieregularnych”. Przełożeni i dyrektorzy spotkali się także z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, którzy omówili zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i instytucji kościelnych oraz dotyczące cyberprzestępczości.

Drugą część zjazdu stanowią rekolekcje, które od wieczora 4 października prowadzi kapucyn o. Piotr Owczarz. Ich tematyka jest skupiona wokół pism św. Franciszka z Asyżu i św. Bonawentury oraz duchowości eucharystycznej. Rekolekcje zakończą się w sobotę 8 października.

W ciągu ostatnich miesięcy w kilku placówkach i dziełach polskiej prowincji saletynów nastąpiły zmiany odpowiedzialnych. W parafii w Krakowie, w miejsce ks. Kazimierza Wolana MS, nowym proboszczem i przełożonym wspólnoty zakonnej został mianowany ks. Zbigniew Pałys MS, dotychczasowy dyrektor Centrum Pojednania w Dębowcu. Jego obowiązki przejął ks. Andrzej Wierzba MS. Dyrektor Referatu Misji i Rekolekcji oraz organizator Saletyńskich Spotkań Młodych ks. Maciej Kucharzyk MS został mianowany przełożonym wspólnoty oraz proboszczem parafii i kustoszem sanktuarium w Gdańsku-Sobieszewie. W jego miejsce dyrektorem RMR został ks. Paweł Bryś MS, zaś odpowiedzialnym za SSM – ks. Karol Tomczak MS. Nowym proboszczem i przełożonym wspólnoty w Olsztynie został mianowany ks. Lesław Pańczak MS, zaś proboszczem i przełożonym w Łapszach Wyżnych – ks. Rafał Frąckowiak MS. Dotychczasowi odpowiedzialni za placówki w Gdańsku, Olsztynie i Łapszach rozpoczęli posługę za granicą: ks. Stanisław Kowalski MS w Zaporożu na Ukrainie, ks. Antoni Skałba MS w sanktuarium w La Salette, zaś ks. Jerzy Cisoń MS w sanktuarium w L’Hermitage we Francji.

(gz)

Za: www.saletyni.pl