Pożegnania: ks. Stanisław Stańczyk SCJ

W nocy z 18 na 19 października 2019 r. w szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim odszedł do Pana ks. Stanisław Stańczyk SCJ.

Urodził się w Szynwałdzie koło Tarnowa w dniu 6 stycznia 1937 r., jako pierwszy spośród pięciorga dzieci Stanisława i Jadwigi z domu Czymia. Siedem klas szkoły podstawowej zaliczył w miejscowości rodzinnej, po czym, uzyskawszy informację od swojego proboszcza, poprosił o przyjęcie do Małego Seminarium Księży Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie-Płaszowie. Pierwsze śluby zakonne złożył w dniu 4 grudnia 1954 r. w Mszanie Dolnej. Następnie kontynuował szkołę średnią mieszkając wraz z wieloma innymi współbraćmi w klasztorze w Tyńcu, do którego Ojcowie Benedyktyni przyjęli gościnnie sercańskich kleryków. Studia filozoficzno-teologiczne odbył częściowo w Krakowie, a częściowo w Stadnikach, gdzie też przyjął w dniu 18 lutego 1962 r., razem z dziesiątką innych współbraci, święcenia kapłańskie z rąk biskupa Juliana Groblickiego.

Po ukończeniu obowiązkowej wówczas rocznej praktyki pastoralnej w Krakowie, został skierowany do Warszawy na Prymasowskie Studium Życia Wewnętrznego z równoczesnym podjęciem pracy duszpasterskiej przy kościele Ojców Bonifratrów w Warszawie. Od 1965 r. przez pięć lat był wikariuszem w parafii zakonnej w Krakowie-Płaszowie, a następnie na cztery lata powrócił do pracy w Warszawie przy świeżo erygowanej parafii tychże Ojców Bonifratrów.

W latach 1974-1996 r. należał do sercańskiej Grupy Misjonarzy Krajowych, wędrując po całej Polsce z głoszeniem misji i rekolekcji parafialnych, zwłaszcza misji intronizacyjnych Serca Jezusowego. Był poszukiwanym kaznodzieją, szczerze oddanym tej pięknej formie ewangelizacyjnej. Przez dziewięć lat był dyrektorem grupy misyjnej (1983-1992), a w latach 1990-1996 również przełożonym wspólnoty zakonnej w tarnowskim domu Sercanów. Dał się poznać jako kapłan o wyważonym sądzie, czego wyrazem było pełnienie funkcji radnego prowincjalnego w Zarządzie Polskiej Prowincji Księży Sercanów.

W lipcu 1996 r. został mianowany proboszczem parafii w Węglówce (dekanat Mszana Dolna), gdzie zapisał się jako gorliwy duszpasterz, który umiał pozyskać przychylność swoich parafian, zawsze gotowych do współpracy. Na tym stanowisku pozostał do 2008 r., przejmując potem na trzy lata obowiązki przełożonego wspólnoty Księży Sercanów w Bełchatowie. Tu również chętnie angażował się do pracy duszpasterskiej. W latach 2011-2013 był kapelanem Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Gorzkowie koło Bochni. Ostatnie lata spędził częściowo w domu zakonnym w Olsztynie, gdzie również oddawał się pomocy w duszpasterstwie m.in. jako spowiednik w Gietrzwałdzie oraz od 2017 r. w parafii w Chmielowie koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Mimo podeszłego wieku do końca czynny, pełen kapłańskiego zapału, odszedł do Domu Ojca niemal z biegu. Niech kochające Serce Jezusa będzie Mu wieczną nagrodą!

21 października 2019 r. zostanie odprawiona Mszy św. żałobna w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Chmielowie, gdzie ostatnio ks. Stanisław Stańczyk pracował. Następnie jego ciało zostanie przewiezione do Stadnik, by w tamtejszym przyseminaryjnym kościele, 22 października po Mszy św. pogrzebowej, zostało złożone w grobie na cmentarzu parafialnym.

Za: www.sercanie.pl