“Z wdzięcznością spoglądamy w przeszłość, aby budować przyszłość”

Była to krótka wizyta, ale bogata w znaczenia i perspektywy. Mowa tu o wizycie Przełożonego Generalnego ks. Ángela Fernándeza Artime, jaką ten odbył w Warszawie w dniach 18-20 października z okazji obchodów 100-lecia Inspektorii Warszawskiej.

X Następca Księdza Bosko spotkał się również z Prezydentem Polski Andrzejem Dudą i pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą w Pałacu Prezydenckim.

Wszystkie te spotkania stały pod znakiem uznania i wdzięczności salezjanom za realizowane przez nich dzieło wychowania i ewangelizacji.

Już w czasie pierwszego oficjalnego spotkania, które odbył z arcybiskupem Salvatore Pennacchio, nuncjuszem apostolskim w Polsce, ks. Á.F. Artime z zadowoleniem przyjął słowa nuncjusza, który, na bazie swojego wieloletniego doświadczenia, zaznaczył, że dobrze zna rzeczywistość salezjańską, bo mógł się z nią zapoznać osobiście w wielu krajach, wyrażając swoje uznanie dla pracy edukacyjnej, wychowawczej i społecznej, jaką realizują salezjanie na całym świecie.  

Po spotkaniu z nuncjuszem, w którym uczestniczyli również radca regionu Europa Środkowo-Północna ks. Tadeusz Rozmus, przełożony Inspektorii Warszawskiej ks. Tadeusz Jarecki oraz sekretarz Przełożonego Generalnego ks. Horacio López, ks. Á.F. Artime spotkał się również z Prezydentem Polski Andrzejem Dudą w obecności dużej delegacji Rodziny Salezjańskiej (około 80 osób), którą tworzyli m.in. inspektorzy i członkowie Rad inspektorialnych czterech inspektorii polskich, salezjańscy przełożeni krajów sąsiadujących z Polską, przełożeni generalni michalitów i michalitek, siostry inspektorki córek Maryi Wspomożycielki z obu inspektorii w Polsce, a także liczni młodzi animatorzy z placówek salezjańskich.

W czasie serdecznego spotkania Przełożony Generalny i Prezydent Polski, dotknęli tematu edukacji, jak również nie zabrakło wyrazów wdzięczności za pracę realizowaną przez salezjanów: zarówno na poziomie ogólnym, gdy chodzi o to, co zostało zrealizowane w ciągu tych stu lat, jak i osobistym, kiedy to prezydent wspomniał, że jako młody człowiek przychodził z przyjaciółmi na boisko sportowe, jakie prowdzili duchowi synowie Księdza Bosko w Krakowie, gdzie, jak stwierdził, czuł się akceptowanym i jak w domu.

Zaś w swoim oficjalnym wystąpieniu ks. Jarecki podkreślił, że to spotkanie jest ze strony Państwa wyrazem uznania dla pracy, jaką Zgromadzenie Salezjańskie realizuje w Polsce: “To dzisiejsze spotkanie jest dla nas wyróżnieniem, ale także zobowiązaniem do dalszej pracy wychowawczej wśród dzieci i młodzieży. Obchodząc jubileusz sięgamy w przeszłość, ale tylko po to, aby lepiej zbudować przyszłość. Zdajemy sobie sprawę, że charyzmat jest dla nas darem, ale też konkretnym zadaniem. Mamy żyć, poznawać go, mamy też ciągle go rozwijać”. Po czym przełożony Inspektorii Warszawskiej i ks. Ángel Fernández Artime przekazali Prezydentowi medal wdzięczności oraz dyplom za działania na rzecz dobra i rozwoju młodzieży. Ze swojej strony Prezydent odwzajemnił się biało-czerwoną flagą.

W tym samym dniu, 18 października, Przełożony Generalny spotkał się jeszcze z różnymi dostojnikami kościelnymi z Polski, począwszy od arcybiskupa warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza, prowadząc rozmowę w kontekście obecnych obchodów stulecia, które zostały zapoczątkowane ubiegłej jesieni pod hasłem: “Z wdzięcznością spoglądamy w przeszłość, aby budować przyszłość”, a które zakończą się uroczystą celebracją eucharystyczną w dniu 10 listopada w Sanktuarium maryjnym w Różanymstoku.

Następnego dnia, w sobotę, Przełożony Generalny kontynuował swój udział w obchodach 100-lecia Inspektorii Warszawskiej, spotykając się z młodzieżą i Rodziną Salezjańską w Łodzi. Dzieci i młodzież przyjęli Przełożonego Generalnego z wielkim entuzjazmem, śpiewając na jego cześć piosenki w języku hiszpańskim. Po słowach powitania miały miejsce występy różnych grup, które zaprezentowały przygotowane spektakle i przedstawienia, po czym miał miejsce tak bardzo oczekiwany moment wspólnych zdjęć i selfie z “dzisiejszym” Księdzem Bosko, co przebiegało w klimacie wielkiej serdeczności.

Następnie Przełożony Generalny przewodniczył Eucharystii, w której uczestniczyło ponad 1800 osób z Rodziny Salezjańskiej, a wśród nich około 1200 dzieci i młodzieży. W swojej homilii tenże podkreślił  centralne miejsce miłości w edukacji. “O wiele ważniejsze jest to jak robimy, niż to, co robimy” – stwierdził, zachęcając następnie do pełnego oddania i użycia serca jako miary oceny własnego działania.

Wizytę Następcy Księdza Bosko w Inspektorii Warszawskiej dopełnił wywiad, który ten udzielił przedstawicielowi TVP, w czasie którego przedstawił pracę salezjanów w ogólnym zarysie, mówiąc również o odbywającym się obecnie Synodzie i salezjańskim dziele w Polsce. W niedzielę, 20 października, poświęcił jeszcze nową kaplicę wspólnoty inspektorialnej pod wezwaniem Matki Boskiej Różanostockiej.

Za: www.infoans.org