Pożegnania: o. Janusz Podsada SJ

16 września 2017 r., w 79 roku życia, 61. roku powołania zakonnego i 51. kapłaństwa odszedł do Pana w brzozowskim szpitalu śp. o. Janusz Podsada SJ.

Msza święta pogrzebowa została od-prawiona w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu w piątek – 22 września po czym ciało Sp. O. Janusza zostało złożone do grobowca oo. Jezuitów na Cmentarzu Komunalnym.

O. Janusz Podsada SJ urodził się 7 listopada 1938 r. w Stanisławowie, jako syn Aleksandra i Stefanii z d. Kociszyn. W 1956 r. ukończył maturą Technikum Kolejowe w Nowym Sączu.

Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił 18 października 1956 r. w Starej Wsi, a po dwuletnim nowicjacie złożył pierwsze śluby 19 października 1958 r., które przyjął o. Wojciech Krupa SJ, Magister nowicjatu.

W latach 1961-64 studiował filozofię w Krakowie, a potem teologię w Warszawie (1964-68). Święcenia prezbitera-tu otrzymał 17 czerwca 1967 r. w War-szawie z rąk ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Trzecią probację odbył w Czechowicach-Dziedzicach (1972-73) pod kierunkiem o. Mieczysława Bednar-za SJ, a ostatnie śluby złożył w Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki To-warzystwa Jezusowego, 22 kwietnia 1980 r. w Nowym Sączu w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, które przyjął o. Stanisław Majcher SJ.

O. Janusz Podsada SJ pełnił posługę duszpasterską w Rudzie Śląskiej (1968-70) jako wikariusz, katecheta i dający rekolekcje, a następnie w Kłodzku (1971-72) jako katecheta, dający rekolekcje i operariusz.

Dalej pracował jako misjonarz ludowy i promotor kultu najświętszego Serca Pana Jezusa najpierw we Wrocławiu przy Alei Pracy (1973-74), a potem w Krakowie na Małym Rynku (1974-80). Następnie posługiwał jako misjonarz ludowy i operariusz w Gliwicach (1980-84), a później w Nowym Sączu przy ul. Ks. Piotra Skargi (1984-91), Czechowicach-Dziedzicach (1991-97) i Bytomiu (1997-99).

W latach 1999-2005 pełnił posługę operariusza w Krakowie-Łagiewnikach, przynależąc do Wspólnoty na Małym Rynku. Od 2005 r. pracował jako operariusz w Nowym Sączu przy ul. Zygmun-towskiej.

SJ Kraków