O formacji zakonnej w Pradze

Od niedzieli do czwartku (27 – 31 sierpnia) w Pradze, w klasztorze kurii prowincjalnej miało miejsce spotkanie braci odpowiedzialnych za formację z czterech konferencji europejskich (CENOC, CECOC, CIMPCAP i CIC). Bracia podejmowali refleksję nad trzema zagadnieniami, dotyczącymi Ratio formationis Zakonu tj.: dojrzałością afektywną i psychoseksualną, kwestią Ratio studiorum oraz międzykulturowością.

Spotkanie, jedno z czterech, zostało zorganizowane przez Generalny Sekretariat Formacji Zakonu Kapucynów, w celu wysłuchania różnych opinii i głosów dotyczących konkretnych tematów, mających znaleźć się w Ratio formationis. Całość ma być ostatecznie zaprezentowana podczas kapituły generalnej Zakony w przyszłym roku . W spotkaniu, oprócz ministra generalnego br. Mauro Jöhri, wzięli również udział: wikariusz generalny zakonu br. Štefan Kožuh oraz radni generalni: br. Pio Murat i br. Raffaele Della Torre.

Prezentacja spotkania  – po włosku

Każdy dzień miał podobną strukturę: rano sprawowano Eucharystię połączoną z jutrznią, po śniadaniu natomiast miała miejsce krótka medytacja biblijna prowadzona przez brata Wiktora Herrero z prowincji hiszpańskiej, następnie był wykład dotyczący jednego ze wspomnianych tematów, prowadzony przez różnych braci. Potem odbywały się spotkania w pięciu grupach dzielenia, w których konfrontowano się z różnymi pytaniami zaproponowanymi przez prowadzącego. Po pracy w grupach znów spotkanie w auli głównej w celu podzielenia się doświadczeniem. Po obiedzie natomiast, po chwili odpoczynku kontynuowano pracę w grupach, gdzie w dalszym ciągu dyskutowano nad przedstawionym rano argumentem, poddając go nowej analizie, aby później znowu powrócić na spotkanie plenarne i przedstawić wszystkie refleksje zebrane w ciągu całego dnia.

Wieczorem bracia spotykali się w kaplicy na nieszporach, po której miała miejsce kolacja i po niej trochę czasu spędzonego razem. Jednego wieczoru bracia mieli możliwość obejrzenia filmu Spotlight, który porusza kwestię molestowania nieletnich. Po filmie była ciekawa dyskusja. Pozostałe wieczory bracia przeżywali na rekreacji i wspólnych spotkaniach. Ostatniego natomiast wieczoru udali się do kościoła Najświętszej Mary Panny Zwycięskiej, gdzie wspólnie modlili się przed słynącą łaskami figurą Praskiego Dzieciątka Jezus.

Spotkanie zakończyło wystąpienie siostry Racheli, klaryski kapucynki z Republiki Czeskiej, która towarzyszyła braciom i przysłuchiwała się im przez cały czas. Na koniec zaprezentowała ona swego rodzaju syntezę i opinie dotyczące prac oraz samego Ratio formationis proponując, ze swojego punktu widzenia, pewne poprawki, które powinny zostać uwzględnione podczas pracy nad Ratio.

Bracia biorący udział w spotkaniu podkreślali wielką gościnność zarówno ze strony wspólnoty domowej jak i kurii prowincjalnej w osobie br. Bonawentury – ministra prowincjalnego. Ten serdeczny klimat sprzyjał w pracach nad Ratio i był zachętą do jej kontynuacji w perspektywie zbliżającej się kapituły generalnej.

Za: kapucyni.pl.