Pożegnania: O. Józef Mazurek O.Carm.

W dniu 8 kwietnia 2018r.w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, do Domu Ojca odszedł nasz współbrat O. Józef Mazurek O.Carm. 

Ojciec Józef urodził się dnia 5 lutego 1944r. w Wierzbie, zaś sakrament Chrztu św. przyjął 12 lutego 1944r. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Pilźnie i przebywał w tym czasie w Marianacie Zakonu Karmelitów. W 1959r. został przyjęty do karmelitańskiego Nowicjatu. Pierwszą profesję zakonną złożył 5 września 1960r., śluby wieczyste 25 listopada 1966r., zaś święcenia prezbiteratu przyjął 8 kwietnia 1969r. W 1968r. wyjechał do Rzymu, aby podjąć studia na Uniwersytecie Gregoriańskim. Przez pierwsze lata kapłaństwa posługiwał w klasztorze krakowskim pełniąc funkcję Asystenta Prowincjała i Prefekta kleryków. Później kolejno posługiwał w klasztorze w Gdańsku od 1979r. i w Baborowie od 1985r., gdzie pełnił obowiązki wikariusza parafii. W 1988r. był delegatem Ojca Prowincjała Łukasza Semika na Międzynarodowy Zjazd Prowincjałów Zakonu do Dublina. W tym samym roku 30 sierpnia objął urząd Przeora w klasztorze w Gdańsku, pełnił także funkcję definitora Prowincji. W 1991r. ponownie zostaje przeniesiony do klasztoru w Baborowie, a w 1997r. otrzymuje dekret do klasztoru w Krakowie. Ostatnią placówką posługi O. Józefa był klasztor w Lublinie, gdzie przebywał nieprzerwanie od 2005r. wspierając braci w posłudze kapelana szpitala. Ostatnie lata naznaczone były chorobą i cierpieniem, w których widoczna była także pokora i cichość w wypełnianiu zakonnych obowiązków. W każdym przypadku, w dekretach wyznaczających nowe miejsca posługi, można było przeczytać słowa wdzięczności za sumienną pracę i dobre świadectwo życia zakonnego.

 Uroczystości pogrzebowe Śp. O. Józefa Mazurka O.Carm odbędą się w Lublinie i w Krakowie. W środę 11 kwietnia 2018r. o godz. 12.00 w Kościele Karmelitów pw. Św. Proroka Eliasza w Lublinie odprawiona zostanie Mszą Św. żałobna, po czym ciało zostanie przewiezione do Krakowa. W czwartek 12 kwietnia 2018r. o godz. 11.00 w Bazylice Karmelitów w Krakowie pod przewodnictwem J.Eksc. Księdza Bpa Jana Szkodonia celebrowana będzie Msza Św. pogrzebowa, a o 13.00 eksporta do grobu na Cmentarzu Batowickiem w Krakowie,

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!

Za: www.karmelici.pl