Home WiadomościZ kraju Pożegnania: o. Józef Ścibor CSsR

Pożegnania: o. Józef Ścibor CSsR

Redakcja

W domu zakonnym w Tuchowie 3 czerwca 2017 r.  odszedł z tego świata śp. o. Józef Ścibor CSsR, emerytowany profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Przeżył 87 lat – zmarł w 62 roku kapłaństwa i 69 roku życia zakonnego. Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 6 czerwca 2017 r. w Tuchowie – Msza św. pogrzebowa w bazylice-sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej rozpocznie się o godz. 12.00.

O. Józef Ścibor urodził się 20 stycznia 1930 r., w Kobierzynie k. Krakowa, syn Pawła i Heleny z domu Tokarska. W latach 1943-47 uczęszczał do gimnazjum przy klasztorze redemptorystów w Krakowie. W 1947 r. wstąpił do zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Po odbyciu nowicjatu złożył śluby zakonne 2 sierpnia 1948 r. i kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Kopernika Redemptorystów w Toruniu (tzw. juwenat), uzyskując świadectwo dojrzałości w 1949. W latach 1950-56 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów (Toruń – Tuchów). Święcenia kapłańskie otrzymał 19 czerwca 1955.

W latach 1956-59 studiował w Instytucie Muzykologii Kościelnej KUL pod kierunkiem min. ks. prof. H. Feichta i K. Mrowca. W latach 1960-64 odbył studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie na Wydziale Fortepianu i Organów w zakresie specjalizacji – organy, pod kierunkiem prof. F. Rączkowskiego, uwieńczone stopniem magistra sztuki (1964 r.).
Od stycznia 1965 r. objął wykłady z dziedziny muzyki kościelnej w WSD Redemptorystów w Tuchowie, członkostwo komisji liturgiczno-muzycznej i kierownicze stanowisko w sprawach muzyki w tamtejszym Sanktuarium Maryjnym. W 1965 r. zdobył stopień magistra i licencjata na Wydziale Teologicznym KUL i w tym też roku podjął pracę w charakterze asystenta w Instytucie Muzyki Kościelnej KUL. Tutaj pod kierunkiem prof. J.M. Chomińskiego w 1973 r. uzyskał doktorat z teologii w zakresie muzykologii na podstawie dysertacji: „Chorał Cystersów w świetle ich traktatów z XII w.” W 1977 r. został adiunktem przy Katedrze Chorału Gregoriańskiego.

Dalszą działalność naukową i dydaktyczną związał z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. W 1976 r. został powołany na członka-współpracownika Towarzystwa Naukowego KUL przy Wydziale Teologicznym KUL. Od 1981 r. do 1995 r. sprawował funkcję opiekuna studentów muzykologii KUL, a od 1985 r. do 1998 funkcję kuratora Chóru Akademickiego KUL.

W 1991 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie całokształtu dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej pt. „Geneza struktur modalnych w świetle traktatów Musica Enchiriadis i Commemoratio Brevis”. Od 1991 r. pełnił funkcję kierownika Instytutu Muzykologii KUL oraz od 1992 r. kierował nowoutworzoną Katedrą Teorii i Historii Muzyki Średniowiecznej, a rok później został powołany na członka Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL. W roku 2001 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego nauk teologicznych w zakresie muzykologii kościelnej. Po przejściu na emeryturę mieszkał w Lublinie, a od 2015 r. w Tuchowie.

R. I. P.

Za: www.redemptor.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda