Pożegnania: o. Krystyn Kusy OFM

W niedzielę 1 marca 2020 r. w szpitalu w Przemyślu, odszedł do Pana nasz Współbrat – o. Krystyn Stanisław Kusy OFM. Przeżył 76 lat, w Zakonie 59 lat, jako kapłan 51 lat.

Śp. o. Krystyn Stanisław Kusy OFM, syn Jana i Józefy zd. Janas, urodził się 3 listopada 1943 r. w Woli Buchowskiej. Do Zakonu wstąpił 4 sierpnia 1961 r. w Przemyślu, pierwszą profesję czasową złożył 15 sierpnia 1962 r. w Przemyślu, zaś profesję uroczystą 4 października 1967 r. w Krakowie. W latach 1963 – 69 studiował filozofię i teologię w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie, święcenia kapłańskie przyjął 19 stycznia 1969 r. w Krakowie z rąk biskupa Juliana Groblickiego. Pełnił posługę duszpasterską najczęściej jako spowiednik i katecheta oraz gwardian, wikariusz i ekonom domu, wicemagister Nowicjatu; proboszcz i wikariusz parafii w klasztorach: w Krakowie, Wieliczce, Przemyślu i Jarosławiu. Od października 1969 r. do lipca 1972 r. był wiceprefektem Kolegium Serafickiego w Wieliczce, zaś w latach 1990 – 1993 definitorem Prowincji i referentem ds. duszpasterstwa. Od lipca 1999 r. należał do Wspólnoty w Przemyślu.

Ceremonie pogrzebowe odbędą się w naszym kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Przemyślu. Wniesienie ciała Zmarłego do kościoła w środę 4 marca br. o godz. 14.00, o godz. 18.30 Różaniec w intencji Zmarłego.

W czwartek 5 marca br. o godz. 11.30 Różaniec w intencji Zmarłego, o godz. 12.00 Msza św. pogrzebowa.

Polecajmy Panu Bogu w naszych modlitwach śp. o. Krystyna Kusego OFM.

Za: www.ofm.krakow.pl