Pożegnania: o. Maciej Adamczewski MI

W poniedziałek 2 grudnia w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Krakowie zmarł o. Maciej Adamczewski.

Śluby wieczyste złożył w 2000 r. w Taciszowie, a święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 2001 r. w Archikatedrze Warszawskiej.

Pogrzeb o. Macieja odbędzie się w parafii pw. św. Józefa Robotnika w Taciszowie w czwartek 5 grudnia br. o godz. 12:00.

Następnie zostanie pochowany na miejscowym cmentarzu.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

Za: www.kamilianie.eu