Home WiadomościZ kraju Pożegnania: o. Manswet Wardyn OFMConv

Pożegnania: o. Manswet Wardyn OFMConv

Redakcja

Dnia 25 lutego 2018 r., w drugą niedzielę Wielkiego Postu, odszedł do Pana o. Manswet Wardyn, członek Gdańskiej Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce (Franciszkanów), jubilat w Zakonie i kapłaństwie, Asystent Prowincjalny.

Ojciec Manswet Wardyn, imię chrzestne Henryk, syn Alojzego i Heleny zd. Os- sowska, brat trzech sióstr (Krystyny, Bożeny, Anny), urodził się 24 grudnia 1937 roku w Gdyni. W roku 1952 ukoń- czył szkołę podstawową i rozpoczął Liceum Ogólnokształcące w Gdyni. Jak siedemnastoletni młodzieniec w swoim życiorysie pisał: upodobałem sobie służbę przy ołtarzu i od dawna myślałem poświęcić się Bogu na służbę jako kapłan. A w swoim podaniu o przyjęcie do Zakonu napisał: Mam szczery zamiar zostać kapłanem w Zakonie OO. Fran- ciszkanów i poświęcić się najpiękniejszej pracy nad szerzeniem Królestwa Boże- go na ziemi i zbawieniem nieśmiertel- nych dusz.

Idąc za głosem powołania w 1954 r. rozpoczął nowicjat w Niepokalanowie pod okiem mistrza nowicjatu o. Włady- sława Ryguły. Rok później 28 sierpnia 1956 r. złożył pierwszą profesję zakonną. Przez kolejne dwa lata kończył szkołę średnią w Jaśle, po czym rozpoczął studia filozoficzne w Wyższym Semina- rium Duchownym w Łodzi-Łagiewnikach, które trwały od 1957 do 1959 r. Po ich zakończeniu rozpoczął studia teologicz- ne w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. W dniu 30 października 1960 r. złożył profesję wieczystą, a w dniu 23 czerwca 1963 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Juliana Groblickiego. W okresie formacji dał się poznać jako człowiek zdolny i pracowity, aktywny i pełen inicjatyw, zamiłowany liturgista i dobry ceremoniarz.

Po święceniach został skierowany do wspólnoty w Łodzi, gdzie był m.in. pre- fektem w szkole. Po roku przełożeni wysłali go na studia na Katolicki Uniwer- sytet Lubelski na wydział filozofii, które trwały od 1964 do 1969 roku. Po ich zakończeniu na krótko wrócił do Łodzi i już w tym samym roku został skierowany do Gdyni, gdzie przebywał przez 14 lat, aż do 1983 r. W tym czasie pełnił różne posługi: prefekta, wikariusza parafii, a później gwardiana konwentu gdyńskiego i proboszcza. W roku 1977 został mia- nowany również Asystentem Prowincjal- nym Prowincji Matki Bożej Niepokalanej, a rok później wykładowcą WSD w Łodzi- Łagiewnikach. W 1983 r. został przenie- siony do Łodzi, gdzie kontynuował wy- kłady oraz był sekretarzem studiów w Wyższym Seminarium Duchownym. W 1986 r. został mianowany na trzy lata rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. W kolejnej kadencji posługiwał w Gdańsku, gdzie przez trzy lata, począwszy od 1989 r., był Wikariuszem Prowincji, Asystentem Prowincjal- nym oraz gwardianem klasztoru, pełniąc również obowiązek Przewodniczącego Komisji ds. Apostolstwa.

W roku 1992 na Kapitule Prowincjalnej został wybrany na Prowincjała, powstałej w 1986 r. Gdańskiej Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego. Posługę tę pełnił przez dwie kadencje do roku 2000.

W następnej kadencji powierzono mu urząd gwardiana klasztoru poznańskiego, który pełnił do roku 2012, czyli przez kolejne trzy kadencje. Następnie, ciągle pozostając w Poznaniu, pełnił różne obowiązki klasztorne m.in. był ekono- mem klasztoru. Angażował się również bardzo mocno w życie poznańskiego Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wiel- możnej, Pani Poznania. W kadencji 2012-2016 pełnił urząd Asystenta Prowincjalnego. Ten urząd powierzono mu także na następne cztery lata w roku 2016.

W Poznaniu pozostał do końca swoich dni, znosząc cierpienie, które nawiedziło go w ostatnich miesiącach.

O. Grzegorz M. Kordek, Sekretarz Prowincji


Uroczystości pogrzebowe zostaną odprawione 1.03.2018 r. (czwartek) w Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania w Poznaniu, ul. Franciszkańska 2.

11.00 – Wprowadzenie trumny z ciałem do kościoła
12.15 – Różaniec
13.00 – Eucharystia
15.30 – Eksporta na Cmentarzu Junikowo (ul. Cmentarna)

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda