Pożegnania: o. Rajmund Grzesik OMI

9 lipca, około godziny 08.00, zmarł w Szpitalu Wojewódzkim w Gdańsku, o. Rajmund Grzesik OMI, w 87 roku życia, 61 roku życia kapłańskiego. Urodził się 27 sierpnia1927 r. w Lublińcu (Śląsk). Był synem Emanuela i Konstancji z d. Rudek. Ukończył Niższe Seminarium Duchowne (juniorat) w Lublińcu (1948 r.). Nowicjat rozpoczął 7 września 1948 r. w Markowicach k. Inowrocławia, gdzie rok później złożył pierwsze śluby zakonne. Studia seminaryjne odbył w WSD Obra, gdzie 8 września 1952 r. złożył śluby wieczyste oraz przyjął świecenia diakonatu (28 lutego 1954 r.) z rąk ks. abpa W. Dymka i prezbiteratu (30 maja 1954 r.) z rąk ks. bpa F. Jopa.

O. Rajmund był wybitnym duszpasterzem. Po święceniach pracował jako wikariusz we Wrocławiu, administrator parafii w Gorzowie Wielkopolskim, rekolekcjonista (misjonarz ludowy) w Bodzanowie. Pełnił także długoletnią funkcję spowiednika w Poznaniu i Gdańsku (stały konfesjonał).

Zostanie zapamiętany jako miłosierny, pokorny i dobry współbrat. Z tymi cechami charakteru, był przez penitentów poszukiwanym spowiednikiem. Ostatnie lata chorował.

Wspólnotowa Msza św. za o. Rajmunda będzie celebrowana w Lublińcu, w oblackiej parafii pw. św. Stanisława Kostki, w sobotę 12 lipca, o godz. 10.00, a po niej nastąpi pogrzeb na oblackim cmentarzu. Dzień wcześniej (11 lipca, godz. 18.00), w macierzystym klasztorze o. Rajmunda, w Gdańsku, będzie celebrowana wspólnotowa Msza św. (eksporta), pod przewodnictwem ks. abpa T. Gocłowskiego.

Za: www.oblaci.pl