Pożegnania: o. Włodzimierz Łoziński OFMConv

OFMConvDnia 14 lipca 2015 r. w Horyńcu-Zdroju zmarł nagle w wieku 78 lat, w 46 roku życia w Zakonie Franciszkanów i 42 roku kapłaństwa O. Włodzimierz Łoziński.

O. Włodzimierz urodził się dnia 8 czerwca 1937 r. w miejscowości Zamiry k/Żytomierza. W r. 1947 rodzina o. Włodzimierza osiedliła się na Ziemiach Odzyskanych, najpierw w Lubartowie, a od r. 1949 w Dzietrzychowicach k/Żagania. Tam o. Włodzimierz ukończył szkołę pod- stawową. Następnie w r. 1955 ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Żaganiu jak ślusarz maszyn rolniczych. W latach 1957-60 był uczniem Niższego Seminarium w Legnicy. Przez pewien czas pracował jako księgowy w Nadleśnictwie Miodnica. W r. 1968 uzyskał świadectwo maturalne w korespondencyjnym Liceum Ogólno- kształcącym w Zielonej Górze.

W listopadzie 1968 roku zgłosił się do Zakonu i rozpoczął nowicjat w Gnieźnie, zaś 26 sierpnia 1969 r. złożył pierwszą profesję zakonną. Filozofię studiował w Łodzi-Łagiewnikach, natomiast teologię w Krakowie. Profesję solemną złożył dnia 4 października 1972 r. w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 grudnia 1973 r. Przez pierwsze trzy lata swego kapłaństwa pracował jako katecheta w Sanoku, następnie w Kalwarii Pacławskiej (1976-77), Krośnie (1977-80) i Horyńcu-Zdroju (1980-82). W latach 1982-1989 pracował jako katecheta w Legnicy, następnie przez dwa lata w Kowarach.

Od wielu lat marzeniem o. Włodzimierza była praca na Ukrainie, w swoich rodzinnych stronach. W r. 1991 otrzymał zgodę prowincjała na pracę w miejscowości Malin k/Żytomierza. W archiwum prowincjalnym zachowała się duża liczba listów do o. prowincjała, w których o. Włodzimierz opisuje szczegółowo swoje dokonania i doświadczenia podczas pracy na tym trudnym terenie. W r. 2001 został przeniesiony do Halicza, gdzie pełnił także obowiązki administratora pobliskich parafii. W roku 2002 z racji zdrowotnych o. Włodzimierz powrócił do Polski. Lata 2002-2005 spędził w klasztorze w Kalwarii Pacławskiej, zaś ostatnie dziesięć lat swego życia w Horyńcu-Zdroju.

Uroczystości pogrzebowe śp. O. Włodzimierza odbędą się w piątek 17 lipca 2015 r. w Horyńcu-Zdroju. O godz. 12.00 w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP odprawiona zostanie Msza św. pogrzebowa, a następnie złożenie ciała Zmarłego na cmentarzu.

Opracował: o. Piotr Gryziec OFMConv