Pożegnania: Ś.p. Ojciec Krzysztof Wójcicki CR (1951-2013)

Krzysztof Wójcicki urodził się w Boże Narodzenie 1951 roku w Skierniewicach z ojca Alojzego i matki Zofii z domu Czaplarska. Został ochrzczony w kościele parafialnym św. Antoniego w Radziwiłłowie w święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego 1952 roku. W tymże kościele odbył pierwszą spowiedź świętą, przyjął pierwszą komunię świętą i otrzymał sakrament bierzmowania. W tym kościele złożył pierwsze śluby zakonne i odprawił mszę św. prymicyjną. Ale najpierw ukończył szkołę podstawową w Bartnikach, oraz Technikum Elektryczne w Żyrardowie, uzyskując prawo używania tytułu technika elektryka w zakresie specjalności elektroenergetyka, oraz zdając egzamin dojrzałości. Pracował kilka lat w – jak to sam określił – przedsiębiorstwie państwowym.

W wieku 25 lat wstąpił do Zgromadzenia Zmartwychwstańców. Odbył nowicjat i 15 sierpnia 1977 roku złożył pierwsze śluby. Studiował filozofię i teologię w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie, które uwieńczył magisterium z teologii na podstawie rozprawy „Aktualne wartości kazań żałobnych Aleksandra Jełowickiego”.

14 maja 1983 roku, w kościele seminaryjnym w Krakowie, otrzymał święcenia kapłańskie przez posługę Sługi Bożego ks. bpa Stanisława Smoleńskiego.

Pierwszy rok swego kapłaństwa pracował jako katecheta w Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Bytomiu. W roku 1984 wyjechał do pracy w Austrii. Przez rok posługiwał w duszpasterstwie polonijnym w Wiedniu na Rennwegu, a od roku 1985 (najpierw w Traun, a potem w Waldzell) był proboszczem dla Polonii w Górnej Austrii i Salzburgu.

W roku 1992 udał się na Słowację, by zakładać pierwszą placówkę zmartwychwstańców na tej ziemi. Uczył się języka w Bratysławie i pracował na parafii w Topolczanach.

Wrócił do Górnej Austrii i w roku 1993 został – na 10 lat – proboszczem Parafii Friedburg i Schneegattern. Potem przez rok był proboszczem w Michaelbach, a wreszcie od roku 2004 duszpasterzował w Kallham i Pötting.

Rok temu rozpoczął swoją walkę z rakiem.

Zmarł o godz. 22:35, w poniedziałek, 30 grudnia, w szpitalu w Skierniewicach, pięć dni po swoich 62. urodzinach, w 31. roku kapłaństwa.

CR