Pożegnania: Śp. Ks. Prof. Dr Joachim Piegsa MSF

MSFKs. Joachim Piegsa MSF urodził się 30.09.1930 r. w Vosswalde /Górny Śląsk/ jako najmłodszy z trzech braci. W latach 1937-41 – szkoła podstawowa w Grafenweiler /Górny Śląsk/, 1941-44 -gimnazjum w Opolu, 1946-50 szkoła średnia w Rückers /Szczytna/ i szkoła misyjna MSF w Kurszewie.

Po szkole misyjnej w kwietniu 1950 wstąpił do nowicjatu polskiej prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny w Bąblinie koło Poznania, a rok później, w dniu 11 kwietnia 1951 roku w Kazimierzu Biskupim złożył pierwsze śluby zakonne. Zaraz po nowicjacie rozpoczął w latach 1952-1956 studia filozoficzne i teologiczne, najpierw w Kazimierzu Biskupim, a następnie okresowo w Seminarium Duchownym MSF w Rückers / Szczytna/.

W dniu 27 maja 1956, we Wrocławiu, otrzymał święcenia kapłańskie. W październiku tego samego roku rozpoczął specjalistyczne studia z teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie 19 czerwca 1959 otrzymał tytuł magistra i licencjata z teologii moralnej, a 26 czerwca 1962 napisał i obronił tezę o „małżeństwie i rodzinie „, uzyskując tytuł doktora teologii. W tym samym czasie, w latach 1960-1967 roku pracował w seminarium MSF w Bąblinie jako wykładowca i Rektor (1964-1967) a w latach 1967-1968 dodatkowo jeszcze jako Asystent Prowincjalny.

Od maja do grudnia 1967 roku został powołany przez Zarząd Generalny jako członek Komisji Generalnej do opracowania nowej konstytucji dla naszego Zgromadzenia w Rzymie. W 1971 roku był członkiem Kapituły Generalnej.

W dniu 1 lutego 1971 roku przybył do Niemiec, aby podnieść swoje kwalifikacje na Uniwersytecie w Moguncji. Wkrótce został docentem i profesorem tegoż Uniwersytetu. W dniu 1 lipca 1979 roku Ks. Joachim Piegsa MSF został przeniesiony dekretem Przełożonego Generalnego do Niemieckiej Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny.

W dniu 1 lipca 1977 roku zaoferowano mu stanowisko profesora teologii moralnej na Uniwersytecie w Augsburgu. Przez ponad 20 lat zajmował się sumiennie tą pracą, aż do przejścia na emeryturę w dniu 1 października 1998 roku. W czasie swojej emerytury Ks. Piegsa był w dalszym ciągu poszukiwany jako profesor teologii moralnej, dlatego też od 2004 roku pracował jeszcze w Akademii Gustaw Siewerth.

W swojej karierze naukowej Ks. Piegsa był zawsze postrzegany jako kapłan i proboszcz. To było pragnienie jego serca, aby zbliżyć ludzi do Boga i jego nauki. Nie bał się iść pod prąd i podnieść głos sprzeciwu, gdy sumienie kazało mu to zrobić.

Biorąc pod uwagę cały życiowy dorobek Ks. Piegsy dziękujemy mu za jego przykład i jego lojalność, jako zakonnika i kapłana.

W tym roku Ks. Joachim Piegsa MSF obchodziłby 85 lat życia, 64 lata ślubów zakonnych i 59 rocznicę święceń kapłańskich. Dobry Bóg, Pan życia i śmierci odwołał go jednak do siebie. Zmarł w szpitalu św. Marii w Ludwigshafen.    Jego pogrzeb odbył się 27.02.2015 r. w Niemczech, w Ludwigshafen-Gartenstadt. Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył i słowo Boże wygłosił długoletni przyjaciel Zmarłego, J.E. Ksiądz Arcybiskup Alfons Nossol, były Ordynariusz Diecezji Opolskiej. W uroczystości wzięli udział Współbracia Misjonarze Świętej Rodziny z Polskiej i Niemieckiej Prowincji, przedstawiciele Kurii Biskupiej i różnych Uniwersytetów, rodzina zmarłego a także liczni parafianie. Ciało Zmarłego złożono w grobie rodzinnym, na cmentarzu Mundenheimer.

/Sekretariat MSF/