Pożegnania: Śp. Ks. Stanisław Jojczyk SAC

W imieniu całej Rodziny Pallotyńskiej, Współbraci należących do polskich Prowincji Chrystusa Króla i Zwiastowania Pańskiego, a zwłaszcza Wspólnoty SAC w Ząbkach, ze smutkiem przekazujemy wiadomość, że w dniu 4 września 2012 roku, osiągnąwszy wiek 81 lat, odszedł do chwały Pana nasz drogi Współbrat,

ŚP. KS. STANISŁAW JOJCZYK SAC (*1931 +2012)

Za dar Jego pallotyńskiego powołania oraz kapłaństwa oddanego służbie Bogu i ludziom, pragniemy złożyć duchowe zadośćuczynienie, upraszając dlań łaskę życia wiecznego, podczas wspólnotowej modlitwy oraz Mszy św. pogrzebowej, której będzie przewodniczył JE ks. abp Henryk Hoser SAC w sobotę 8 września 2012 r., o godz. 9.30, w kościele-sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim (ul. Poznańska 183).

Złożenie ciała do grobu w kwaterze pallotyńskiej cmentarza parafialnego w Ołtarzewie.

Niech Bóg, obdarzając Go życiem wiecznym,
wynagrodzi mu całe dobro czynione dla Jego chwały
oraz wszelkie trudy wędrówki drogami życia doczesnego!

Współbracia 
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

Za: www.pallotyni.pl


Urodził się 15 września 1931 r. w Trzetrzewinie (powiat Nowy Sącz, woj. krakowskie, diecezja tarnowska). Ojciec Jan z matką Kunegundą (Kingą) z domu Leśniak przedstawili go do chrztu św. w rodzinnej parafii w Trzetrzewinie 18 października 1931 r. Sakramentu bierzmowania udzielił mu w 1949 r. biskup diecezji tarnowskiej, Jan Stepa, w Nowym Sączu.

Powołanie ks. Stanisława do kapłaństwa i życia w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego kształtowało się w wielodzietnej rodzinie, która składała się z ośmiorga rodzeństwa, pięciu braci i trzech sióstr. Ojciec pełnił funkcję organisty i prowadził warsztat artystycznego stolarstwa, zaś Matka zajmowała się prowadzeniem gospodarstwa. W domu rodzinnym niezwykle pielęgnowano życie religijne oraz przywiązanie do tradycji.

W rok po śmierci ojca, w sierpniu 1953 r., ks. Stanisław wstąpił do pallotynów rozpoczynając nowicjat w Ząbkowicach Śl. Strój Stowarzyszenia przyjął 8 września 1953 r. Dwa lata później, 8 września 1955 r., złożył pierwszą konsekrację na ręce ks. prowincjała Stanisława Czapli. 8 września 1958 r., w Ołtarzewie, miał natomiast miejsce akt konsekracji wiecznej, przyjęty przez ks. Wojciecha Turowskiego SAC.

Studia z filozofii (1954-1956) i teologii (1956-1960) ks. Jojczyk odbył w pallotyńskim Seminarium Duchownym w Ołtarzewie.

Na etapie formacji seminaryjnej, przez posługę pasterską Zygmunta Choromańskiego, biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej, ks. Stanisław Jojczyk przyjął święcenia niższe (tonsurę – 21 grudnia 1956 r.; subdiakonat – 4 listopada 1959 r.) oraz święcenia w stopniu diakonatu – 22 stycznia 1960 r.; i jeszcze w tym samym roku – 11 czerwca – w stopniu prezbiteratu.

Z dniem 1 września 1961 r., po odbyciu rocznego przygotowania duszpasterskiego w Gdańsku, ks. Jojczyk został skierowany do pracy duszpasterskiej do Szczecina. Następnie, jako wikariusz pracował w Częstochowie (od sierpnia 1965 r.), Jaworze k. Wałbrzycha (od września 1966 r.) i Poznaniu (sierpień 1969 r.).

Z dniem 1 sierpnia 1970 r. został skierowany do Ożarowa Mazowieckiego, gdzie przez 4 lata pełnił posługę proboszcza nowopowstającej parafii.

W sierpniu 1974 r., został przeniesiony do Częstochowy w charakterze duszpasterza, a rok później – w 1975 r. – rozpoczął pracę rekolekcjonisty w pallotyńskiej wspólnocie w Zakopanem.

W sierpniu 1983 r., przybył do wspólnoty w Ząbkach, z którą związał się już na resztę życia. Z racji przynależności wspólnotowej przez rok pełnił funkcję pierwszego radcy i wicerektora (1992-1993), a następnie radcy (nominacja z 1993 r.).

Podejmując zadania duszpasterza-rekolekcjonisty w ramach działalności Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego, ks. Stanisław Jojczyk przeprowadził bardzo wiele serii rekolekcyjnych oraz misji ludowych na terenie całej Polski, a także na Ukrainie i wśród Polonii w Stanach Zjednoczonych. Swoje wspomnienia refleksje i doświadczenia z tego okresu zebrał i opublikował w dwóch książkach: Stąpałem po śladach Chrystusa (2006) i Zadumaj się nad tajemnicą Chrystusa i Kościoła (2010), wydanych przez Apostolicum w Ząbkach.

Aktywne życie duszpasterskie oraz posługę w Sekretariacie Misyjnym ks. Stanisław Jojczyk zakończył w 2006 r. Pozostając w Ząbkach w charakterze seniora, pomimo różnych chorób i dolegliwości, ciągle jeszcze angażował się w różnego rodzaju akcje apostolskie oraz doroczną pomoc współbraciom z Ukrainy.

Z charakteru pogodny i życzliwy, zmarł w szpitalu 4 września 2012 r., otoczony troską współbraci ze Wspólnoty w Ząbkach oraz sióstr z ząbkowskiej wspólnoty Sióstr od Aniołów.

Nasz Współbrat, ks. Stanisław Jojczyk, odszedł do Pana w 81 roku życia, przeżywszy 57 lat życia konsekrowanego w Stowarzyszeniu oraz 52 lata w kapłaństwie.

+A.I.D.G.+