Pożegnania: śp. s. Anna Sewerynowicz SM

Dnia 26 marca 2019 r. Pan powołał do siebie Siostrę Annę Sewerynowicz ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo z Prowincji Warszawskiej, lat 61, powołania 33. Zmarła w Szpitalu w Instytucie Hematologii na Ursynowie w Warszawie.

Siostra Anna urodziła się w 1958 roku na Pomorzu, ale w niedługim czasie Rodzina przeniosła się w okolice Otwocka. W Otwocku też Siostra Anna zdobyła średnie wykształcenie. W czasie swoich studiów na wydziale matematyki Uniwersytetu Warszawskiego związała się z Duszpasterstwem Akademickim przy Parafii Św. Krzyża w Warszawie. W Parafii Św. Krzyża poznała też Siostry Szarytki i rozpoznała swoją drogę życia – w łasce powołania w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.

Od początku swego powołania Siostra Anna wiedziała, że wybiera dobrze i że Jej ukochany Chrystus nigdy Jej nie zawiedzie. W oddaniu się Jemu była radykalna. Kochała Swego Oblubieńca i była pewna Jego szczególnej miłości dla Niej. Miłość ta objawiała się często wielkim cierpieniem. Jezus łaskę cierpienia daje swoim szczególnie umiłowanym. On wie, kto potrafi je przyjąć. Ostatnie lata życia Siostry Anny były naznaczone taką łaską cierpienia. Gdy choroba się nasilała, Siostra Anna została poddana specjalistycznemu leczeniu. W szpitalu, którego od 22 lutego już nie opuściła, została otoczoną fachową i bardzo dobrą opieką lekarską. Siostrze Annie towarzyszyły jej Siostry ze Zgromadzenia nieustanną obecnością przy Niej. W ostatnich dniach, gdy choroba się wzmogła Siostry były z Nią w dzień i w nocy. Towarzyszyła też Jej najbliższa Rodzina.

Siostra Anna w cierpieniu jednoczyła się z Jezusem Ukrzyżowanym. Przy Jej łóżku trwała nieustannie modlitwa. Była świadoma swego odchodzenia do Pana. Godziła się na Jego Świętą Wolą i cichutko żegnała się z nami.

Siostro Anno, tak szczególnie umiłowana przez swego ukochanego Chrystusa, rozraduj się teraz przy Jego Sercu. I tak jak obiecałaś – mów Jezusowi o nas.