Pożegnania: Zmarł ks. Andrzej Woźnicki TChr

Dnia 27 marca 2014 r. w szpitalu w Puszczykowie odszedł do Pana ks. Andrzej Woźnicki, chrystusowiec – emerytowany profesor Uniwersytetu San Francisco.

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Andrzeja odbędą się 31 marca (poniedziałek) w Puszczykowie. Msza Święta pogrzebowa rozpocznie się o godz. 14.00. w kaplicy pw. Chrystusa Uchodźcy w domu zakonnym Towarzystwa Chrystusowego w Puszczykowie (ul. Ks. Ignacego Posadzego 1). Bezpośrednio po Eucharystii ostatnie pożegnanie na cmentarzu parafialnym w Puszczykowie (kwatera chrystusowców).

Ks. Andrzej Woźnicki urodził się 19 października 1931 r. w Katowicach. W 1948 r. wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. Pierwsze śluby zakonne złożył 29 września 1949 r. w Ziębicach,
zaś dozgonne 19 marca 1953 r. w Puszczykowie.

Dnia 15 kwietnia 1956 r. w Poznaniu przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. abp Walentego Dymka. Następnie studiował filozofię na KUL-u. W latach 1960-1962 był wykładowcą filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa w Poznaniu. W 1962 r. wyjechał do Prowincji Towarzystwa w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, gdzie podjął studia filozoficzne na Papieskim Instytucie Mediewistycznym w Toronto, uwieńczone doktoratem w dziedzinie filozofii średniowiecznej. W czasie studiów pomagał w duszpasterstwie polonijnym. Od 1967 r. przez 30 lat wykładał filozofię na Uniwersytecie w San Francisco. W 1997 r. przeszedł na emeryturę.

Uczestniczył w wielu międzynarodowych i polskich wyprawach wysokogórskich oraz innych wyprawach naukowych. Prowadził badania naukowe nad ludami pierwotnymi i ich religiami.

W 2011 r. powrócił do Polski i rezydował w domu zakonnym w Puszczykowie.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!

Za: www.chrystusowcy.pl